Tag: minimumloon

Belonen
Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2017

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2017.

Arbeidsvoorwaarden
Download jaarkalender: Wat verandert in 2017?

Een nieuw jaar betekent vaak dat wetten worden vernieuwd of aangescherpt of dat er nieuwe regels ingaan. XpertHR zette een aantal belangrijke veranderingen in één overzicht in een jaarkalender met daarbij ook de minimumlonen voor 2017 en schoolvakanties. Nu gratis te downloaden.

Algemeen
Wijzigingen in wet- en regelgeving in 2017

Een nieuw jaar betekent vaak dat wetten worden vernieuwd of aangescherpt of er nieuwe regels ingaan. Wat betekent dit in 2017? XpertHR Actueel zet de belangrijkste wetswijzigingen op een rij.

Belonen
Prinsjesdag: subsidieregeling lagere inkomens en wwz

Op 20 september is het Prinsjesdag en worden de miljoenennota en het belastingplan gepresenteerd. Welke effecten kunnen we verwachten voor de salarisadministratie en het arbeidsvoorwaardenbeleid? Mans Kuipers, deskundige op het gebied van loonbelastingen en sociale zekerheid, schetst alvast zijn verwachtingen.

Belonen
Rekentool voor minimumloon

Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers.

Arbeidsmarkt
Klijnsma wil vereenvoudiging Participatiewet

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week een wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van de aanpassing is het verlagen van de regeldruk. Met de wet worden onder meer de regels rondom de loonkostensubsidie en de loonwaardemeting gewijzigd.

Arbeidsvoorwaarden
Wetswijzigingen per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 treedt een aantal wetswijzigingen in werking die van belang zijn voor HR-professionals. Zoals een wijziging in de ketenbepaling en een wetsvoorstel dat misstanden melden op de werkvloer gemakkelijker maakt.