Tag: medewerkersonderzoek

Blog
BlogWees zuinig op knorrepotten en zeurpieten

Ons land staat al jaren hoog in de top-tien van landen met de meest tevreden medewerkers. Toch doen steeds meer bedrijven moeite om nog hogere scores te behalen. Maar houden we dan nog wel genoeg knorrepotten over? 

Algemeen
4 tips voor betere werkpauzes

Iedereen beseft dat het noodzakelijk is om te pauzeren. Er is echter zeer weinig onderzoek gedaan naar hoe vaak je een pauze moet nemen en hoe lang deze idealiter zou moeten duren.

Algemeen
Maximaal resultaat uit een medewerkersonderzoek

Het doel van een medewerkersonderzoek is het meten (en later vergroten) van vertrouwen, trots en plezier binnen de organisatie. Het is een kans om relaties te versterken, maar slechte opvolging kan zelfs leiden tot een averechts effect: het vertrouwen neemt af. Hoe zorgen organisaties zorgen voor goede opvolging?

Algemeen
Zelfstandigen tevredener over werk dan werknemers

Werknemers zijn minder tevreden over hun werk dan zelfstandigen. Vooral zelfstandigen in dienstverlenende sectoren zijn blij met hun werk. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf of onderneming. Nederlanders in loondienst maken zich hier minder druk om.

Algemeen
Ruim helft werkende Nederlanders wil andere baan

Volgens de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index wil 52,7 prcoent van de Nederlandse werknemers dit jaar een andere baan. Wel zijn Nederlanders in 2014 gemiddeld tevredener over hun baan dan in 2013. Zo verwachtten minder mensen een ontslag.

Algemeen
Medewerkers hebben weinig vertrouwen in de aansturing van hun organisatie

Nederlandse medewerkers beoordelen de leiding van hun organisatie met een onvoldoende, namelijk een 5,8. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘ Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015’ , dat op 25 maart landelijk gepubliceerd werd door Effectory. Helderheid en uitleg over de organisatiedoelen kunnen het vertrouwen van medewerkers vergroten.

Algemeen
Werkgevers, stop met bezuinigen

Nederlandse werknemers vinden dat er voldoende bezuinigd is op zaken als de werkplek, schoonmaak, beveiliging, catering en receptie. Dit blijkt uit het onderzoek naar de facilitaire tevredenheid en beleving in Nederland door Integron.

Algemeen
Medewerkertevredenheidsonderzoek 2.0

Rachel Silverman schrijft over een trend die door steeds meer organisaties wordt overgenomen: een kort wekelijks onderzoek onder medewerkers om ‘ de vinger aan de pols te houden’ .

Algemeen
De sleutel tot gelukkigere medewerkers

Een betere baas zorgt voor productievere en meer tevreden medewerkers. Dat lijkt logisch. Echter, er was nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar verricht. De wetenschappers Benjamin Artz, Amanda Goodall en Andrew Oswald willen hier verandering in brengen.

Algemeen
10 tips voor gelukkige medewerkers

Medewerkers die niet gelukkig zijn, krijgen hier vaak impliciet zelf de schuld van. Het ongelukkige gevoel van werknemers is echter vaak de schuld van de organisatie. Dit constateert psycholoog Dr. Jeremy Dean.

Algemeen
TVM-directie inspireert de medewerkers

Directeuren die op de werkvloer aanwezig zijn, oprechte interesse tonen, en zelf hard meewerken, kunnen een opvallend positief effect hebben op de inzet en bevlogenheid van hun medewerkers.

Algemeen
KLM en URENCO Beste Werkgevers 2013

KLM en URENCO zijn door Effectory en Intermediair uitgeroepen tot de ‘ Beste Werkgevers 2013’ . De bedrijven scoorden het hoogst op algemene tevredenheid. Grootste stijgers in die categorie zijn Scania en Nedmag.

Algemeen
DELA: medewerkersonderzoek verankeren in organisatie

Coöperatie DELA participeert al enkele jaren in het medewerkerperceptieonderzoek van Great Place to Work®. P&O-adviseur Veronique Bremer legt uit hoe DELA het onderzoek verankert in de organisatie en waarom het niet als los HR-instrument wordt ingezet.