Tag: kraamverlof

Verlof en vakantie
SER pleit voor betaald ouderschapverlof

De Sociaal-Economische Raad (SER) pleit voor een vereenvoudiging van de verlofregels na de geboorte van een kind. Partners moeten in eerste instantie zes weken betaald verlof krijgen. Minister Wouter Koolmees houdt zich aan het oorspronkelijke plan.

Verlof en vakantie
Kraamverlof vaders verlengd

Vanaf 2017 kunnen kersverse vaders een paar dagen langer betaald vrij nemen na de geboorte van hun kind. Het kraamverlof wordt uitgebreid van twee dagen naar vijf. Minister Asscher vindt dat een verlenging van het kraamverlof voor vaders ‘heel goed’ zou zijn.

Verlof en vakantie
Zorgverlofregels versoepeld

Als een moeder bij de geboorte van een kind overlijdt, krijgt de vader voortaan het bevallingsverlof van de moeder. Daardoor kan hij zorgen voor de pasgeborene in de eerste levensperiode.

Arbeidsmarkt
Campagne voor meer vaderverlof

De FNV en GroenLinks willen dat vaders na de bevalling
recht krijgen op twee weken betaald vaderverlof. De Raad van State ziet geen
belemmeringen in de initiatiefwet van GroenLinks die dat
regelt.