Tag: ketenregeling

Ontslag
Verzuim? Proactiviteit loont!

Zeg je Wet werk en zekerheid, dan zeg je gewijzigde ketenregeling, geen proeftijd bij contracten korter dan zes maanden en het afscheid van de vrije keuze aangaande de te bewandelen route bij ontslag. Dat de Wet werk en zekerheid ook ingrijpt op het dossier verzuim van een organisatie, is vaak vers 2. Terwijl de gevolgen voor de organisatie ingrijpend kunnen zijn.

Arbeidsovereenkomst
JurisprudentieKantonrechter: vierde contract is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Nadat tussen de werkgever en de werknemer drie tijdelijke contracten zijn uitgediend, regelt de werkgever dat de werknemer in dienst treedt bij een payroll-/uitzendwerkgever. De kantonrechter vindt dat door de constructie met de payroll-/uitzendwerkgever heen moet worden gekeken en dat de vierde arbeidsovereenkomst in de keten moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen de werkgever en de werknemer. De loonvordering en de wedertewerkstelling worden toegewezen.

Algemeen
Geen opvolgend werkgeverschap na werkervaringsplek

Nadat de werknemer twee contracten voor een leerwerkplek/werkervaringsplek heeft gehad, gaat hij via het uitzendbureau als voorman aan het werk. De kantonrechter en het hof oordelen beide dat het uitzendbureau niet de opvolgende werkgever in de zin van de ketenregeling is vanwege het karakter van een leerwerkplek/werkervaringsplek.

Ontslag
Weet jij alles over de WWZ? De antwoorden

Eerder deze week plaatsten we een quiz over de WWZ online. Hieronder plaatsen we de antwoorden – met uitleg – zodat je precies kunt zien of je al goed op de hoogte bent, of je kennis nog een beetje moet bijspijkeren.

Ontslag
Weet jij alles over de WWZ?

We kunnen niet meer onder de Wet Werk en Zekerheid uit. Maar wat weet jij eigenlijk over de ketenregeling, ontslag met wederzijds goedvinden, reorganisaties en de aanzegtermijn?

Ontslag
Hoge Raad: geen nieuwe sluiproute ketenregeling

Werkgevers, en ook werknemers, zoeken steeds weer naar wegen om de ketenregeling te omzeilen. De route die in 2011 door een werkgever werd gekozen en door het hof Den Bosch in 2013 werd goedgekeurd, behelsde een vierde contract, voor onbepaalde tijd, dat meteen via een vaststellingsovereenkomst na een jaar weer werd beëindigd. Die route is afgelopen vrijdag door de Hoge Raad afgesloten.

Ontslag
Hoge Raad verwerpt ‘tijdelijk vast contract’

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.

Ontslag
Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels

Ook al verwacht het CPB een lichte economische groei in 2015, we zijn nog niet helemaal uit de crisis. Dit kan betekenen dat er ook dit jaar enkele reorganisaties zullen plaatsvinden. Vanwege de Wet Werk en Zekerheid verandert er het en een en ander bij reorganisaties.

Ontslag
WWZ vraagt van HR strategisch meedenken

Door de aanpassing van de ketenregeling moeten werkgevers goed nadenken over de verhouding tussen vast personeel en de flexibele schil. Hierdoor kan HR zijn toegevoegde waarde als strategisch business partner laten zien.

Arbeidsovereenkomst
Nu aan de slag met aanpassing ketenregeling

Eén van de zaken die verandert wanneer de Wet Werk en Zekerheid wordt ingevoerd is de ketenregeling. Hoewel deze wijziging naar verwachting pas op 1 juli 2015 ingaat, wil dat niet zeggen dat je als HR nog niet met dit onderdeel van het wetsvoorstel aan de slag moet.

Flexibilisering
Vakbonden in de bres tegen sluiproute oneindige flex

FNV Bondgenoten gaat vandaag in cassatie naar de Hoge Raad, vanwege een ontstane mogelijkheid voor oneindig veel achtereenvolgende flexcontracten. Een lid van het FNV, een projectleider bij een luxe jachtbouwer, werd daar slachtoffer van. De jachtbouwer liet de werknemer na drie tijdelijke contracten onder druk van anders geen werk een vaststellingsovereenkomst tekenen. CNV vice-voorzitter Maurice Limmen roept Minister Asscher in een brief op om de wetsontduiking zo snel mogelijk te stoppen.

Flexibilisering
Ontbindende voorwaarde in oproepovereenkomst

Een werkneemster verschilt met haar werkgever van mening over de status van haar contract: zij meent dat ze een contract voor onbepaalde tijd heeft. Volgens de werkgever is de ontbindende voorwaarde er is geen werk meer ingegaan.

Flexibilisering
‘Bescherming flexwerker gunstig voor zzp’er’

De kabinetsplannen om flexwerkers beter te beschermen lijken gunstig uit te gaan pakken voor zzp ers. Bijna de helft (47 procent) van de ondernemers die wel eens gebruik maakt van tijdelijk personeel, zegt naar aanleiding van de maatregel minder flexwerkers te zullen inzetten en meer zzp ers. Dat blijkt uit onderzoek door de Kamer van Koophandel.