Tag: jurisprudentie

Ontslag
Hoe bepaal je de waarde van een vakantiedag?

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moeten niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. De rechter oordeelt in deze zaak dat het bij die waardebepaling om meer gaat dan alleen het vaste salaris en de vakantietoeslag,

Ontslag
4x belangrijke jurisprudentie in januari

Dit was de jurisprudentie van afgelopen maand met zaken over de zorgplicht van de werkgever, het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met een ‘bankzitter’ en de transitievergoeding.

Ontslag
Uitgelicht: ontslaggronden WWZ

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Maar is dat ook gelukt met de nieuwe ontslaggronden? Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft zijn evaluatie.

1 2 3 19