Tag: jurisprudentie

Ontslag
Hoe bepaal je de waarde van een vakantiedag?

Bij het einde van een arbeidsovereenkomst moeten niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. De rechter oordeelt in deze zaak dat het bij die waardebepaling om meer gaat dan alleen het vaste salaris en de vakantietoeslag,

Verlof
Wat kost een vakantiedag?

Nu de vakantieaanvragen binnenstromen, is het goed te weten wat de mogelijkheden zijn. Kunnen vakantiedagen vervallen en mogen werknemers ze bijkopen?

1 2 3 37