Tag: jobcrafting

Arbeidsvoorwaarden
Ruimte voor talent door job crafting

De term job crafting duikt steeds vaker op in het HR-vakgebied. Centrale gedachte is dat job crafting een manier is om met kleine aanpassingen je functie op maat te snijden, zodat het werk optimaal aansluit bij je eigen motivatie en talenten. Bijvoorbeeld door aanpassingen aan te brengen in de taken, relaties, betekenis of context van het werk. Medewerkers nemen op die manier continu zelf invloed op de vormgeving van hun werk.