Tag: jaarverslag

Administratie en belasting
Peiling voor vrouwen over zwanger en werk

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de meningen gepeild van werkende vrouwen die zwanger zijn. Het college besloot daartoe nadat eerder uit het jaarverslag van 2012 bleek dat ruim 45 procent van de werkende vrouwen negatieve ervaringen heeft met zwangerschap in relatie tot werk.

Arbeidsmarkt
UWV helpt meer mensen aan een baan

Uitkeringsinstantie en werkbemiddelaar UWV heeft in 2010 een kwart meer mensen aan het werk geholpen dan in het crisisjaar 2009. In totaal vonden het afgelopen jaar 314.000 werklozen via het UWV een baan.