Tag: jaarplan

Beoordelen
Persoonlijk jaarplan

Het formulier ‘Persoonlijk jaarplan’ wordt gedurende de gehele gesprekscyclus van plannen, functioneren en beoordelen gebruikt.