Tag: grensoverschrijdende arbeid

Internationaal
3 vragen over de tewerkstellingsvergunning

Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. Wat houdt deze werkvergunning precies in en wanneer heb je hem nodig? 3 vragen over de tewerkstellingsvergunning.

Pensioen
Werken in buitenland? Kans op AOW-hiaat

Het komt regelmatig voor dat medewerkers een periode in het buitenland werken. Er verandert dan het een en ander wat betreft de pensioenopbouw in Nederland. Hoe voorkom je als werkgever een AOW-hiaat?

Internationaal
Laagopgeleiden dupe van komst Oost-Europeanen

De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing van Nederlandse werknemers. Het gaat vooral om werk waarvoor weinig scholing nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Flexibilisering
Ophef om verloten uitzendkrachten

Een uitzendbureau in Leusden heeft gisteren tien Oost-Europese uitzendkrachten verloot onder groente- en fruittelers. Dat heeft geleid tot heftige reacties. Minister Asscher (Sociale Zaken) moest zelfs tekst en uitleg geven in de Kamer.

Arbeidsvoorwaarden
Personeel vindt passie belangrijker dan arbeidsvoorwaarden

Nu Nederland langzaam uit de crisis lijkt te komen, gaat de arbeidsmobiliteit weer toenemen. Dat is een wetmatigheid. En de mobiliteit is het eerst te zien onder hoger gekwalificeerd personeel. Natuurlijk doet elke organisatie er alles aan om haar human capital vast te houden. Dus natuurlijk wordt retention gemeten en bekeken. Dat blijkt ook uit het onderzoeksrapport ‘ Global Human Capital Trends 2014’ van Deloitte Consulting. Maar er is meer nodig om goed personeel aan je bedrijf te binden, zo toont Deloitte. Iets wat minder duidelijk te meten is. Het gaat werknemers ook om passie en het gevoel dat ze met iets ‘ goeds’ bezig zijn.

Internationaal
Kansen in Polen

Na een jaar hard werken en afstuderen op HR bij een Nederlandse multinational, en een contract voor bepaalde tijd op HR-gebied bij een geestelijke gezondheidszorginstelling, besloot ik in maart 2013 een HR-functie bij diezelfde multinational aan te nemen in Polen.

Internationaal
Hoge boete voor ontbreken werkvergunning

Lasser Leo Volmer kreeg een boete van 12.000 euro omdat hij een Bulgaarse jongere op weg hielp in zijn loopbaan. Maar hij bleek een tewerkstellingsvergunning nodig te hebben voor de jongen, die al bijna 10 jaar in Nederland woonde. Hoe zit het nu precies met tewerkstellingsvergunningen?

Internationaal
Oost-Europeanen vaker uitgebuit in Nederland

De uitbuiting van Polen, Roemenen en Bulgaren in Nederland lijkt toe te nemen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een opgave van het ministerie van Sociale Zaken, na gerichte controle van tienduizend bedrijven. Hierbij werden tweeduizend bedrijven beboet.

Administratie en belasting
30%-regeling: vraag- en antwoordbesluit

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit met als doel het aantrekken van werknemers uit het buitenland, die beschikken over specifieke deskundigheid welke op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is, (fiscaal) aantrekkelijker te maken. De regeling houdt in dat de werkgever 30% van het loon als extraterritoriale kosten belastingvrij mag vergoeden. Dat is een voordeel voor zowel de werknemer als de werkgever.

Arbo
Arbeidsmisstanden bij bouw A2-tunnel

Poolse en Portugese werknemers die werken aan de bouw van de A2-tunnen in Maastricht hebben veel te lange werkdagen gemaakt en teveel betaald aan reis- en huisvestingskosten.

Internationaal
Miljoenenboete voor champignonkweker

Een champignonkweker en een Bulgaars bedrijf krijgen voor in totaal ruim 3 miljoen euro aan boetes. De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) heeft die opgelegd omdat Bulgaarse werknemers op de kwekerijen van de man geen tewerkstellingsvergunning hadden.

Arbeidsmarkt
Belangrijkste punten sociaal akkoord

Het kabinet heeft een sociaal akkoord gesloten met werkgevers en vakbonden. De geplande kabinetsbezuinigingen van ruim 4 miljard euro voor volgend jaar zijn voorlopig van tafel. Hieronder de belangrijkste punten uit het sociaal akkoord dat vakbonden, werkgevers en kabinet donderdag hebben gesloten.