Tag: employability

Leiderschap
Top 5 HR-prioriteiten voor 2016

Uit de top 5 HR-prioriteiten voor 2016 blijkt dat strategische personeelsplanning voor dit jaar hoge prioriteit heeft. 35% van de HR-managers ziet dit als één van de grootste HR-prioriteiten.

Opleiden
Zo kan HR werken aan duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden

Laagopgeleide 45-plussers werken amper aan hun duurzame inzetbaarheid. Zij hebben vaak niet het vertrouwen dat ze een cursus of andere leerervaring tot een goed einde kunnen brengen, dat blijkt uit onderzoek van TNO. De studie biedt HR handvatten om te zorgen dat deze groep een sterkere positie verwerft op de arbeidsmarkt.

Opleiden
Werkgevers investeren minder in laagopgeleiden

Werkgevers investeren de afgelopen tien jaar duidelijk minder in laagopgeleiden, blijkt uit onderzoek van Panteia. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor ESF-middelen. Deze middelen moeten werkgevers helpen de kloof op gebied van scholingsdeelname tussen laag- en hoogopgeleiden te verkleinen.

Algemeen
Drie mvo-tips voor het personeelsbeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wint ieder jaar aan populariteit. Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven onderneemt wel enige vorm van actie op mvo-gebied. Te vaak gebeurt dit nog hapsnap. Slechts 17% van de bedrijven heeft een mvo-beleid

Opleiden
Opleiding en ontwikkeling vergroot loyaliteit werknemers

Het belang van opleiden en ontwikkelen neemt de laatste jaren alleen maar toe. Werknemers werken langer door waardoor zij zich  ook op oudere leeftijd  moeten blijven ontwikkelen om in hun werk bij te blijven. Vaak zien organisaties opleiden en ontwikkelen als een verplicht nummer waarbij werknemers aan hun verplichte vakkennis kunnen werken. ‘ Onterecht’ , vindt Simone Lexmond van Falke & Verbaan Ontwikkeling (FVO).

Algemeen
12,5 mln euro voor duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten die ervoor zorgen dat mensen langer en vitaal aan het werk blijven. In september start de aanvraagperiode voor de subsidie.

Arbeidsmarkt
Scholing? Vier van de vijf werkenden krijgt het niet

Ondanks het feit dat scholing belangrijk is om in de snel veranderende arbeidsmarkt inzetbaar te blijven, blijkt de overgrote meerderheid van de werkenden de afgelopen drie jaar niets te hebben gedaan aan opleiding. Dit is niet alleen zorgwekkend voor de employability, maar ook voor de mismatch op de arbeidsmarkt.

Algemeen
Investeren in employability werknemers is een must

Niet voor het eerst moet een werkgever achteraf een vergoeding betalen als hij niet heeft geïnvesteerd in de employability van een werknemer. In dit geval mocht de vergoeding worden uitbetaald als bijzonder loon of als een kostenvergoeding bij daadwerkelijke besteding aan inzetbaarheid of outplacement.

Arbo
Daders seksuele intimidatie op het werk vaker externen

Eén van de factoren die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan interne seksuele intimidatie, waarbij een leidinggevende of collega de dader is.

Arbeidsmarkt
Een i-deale loopbaan

I-deals zijn individuele afspraken over werk, ontwikkeling of arbeidsvoorwaarden die medewerkers uitonderhandelen met hun leidinggevende. Ze kunnen belangrijk zijn voor loopbaanontwikkeling, vooral nu organisaties medewerkers aansporen om ‘ baas in eigen loopbaan’ te worden, aldus Aukje Nauta en Cristel van de Ven.

Arbeidsmarkt
Eén op de drie werknemers voelt zich onderbenut

Ongeveer één op de drie werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt voelt zich onderbenut. Die medewerkers bezitten meer kennis en vaardigheden dan ze nodig hebben voor hun huidige werk. Dat stellen onderzoekers van TNO. Onderzoek impliceert dat werkgevers meer uit het Nederlandse arbeidsaanbod kunnen halen dan zij nu doen.

Arbeidsmarkt
Zzp er schoolt zichzelf om interessant te blijven

ZZp’ ers hebben moeite om zich te onderscheiden in de markt en daarom scholen ze zich massaal bij. Bijna tweederde richt zich op de eigen ontwikkeling om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Dat blijkt uit onderzoek van FastFlex.

Algemeen
‘Werknemer zelf verantwoordelijk voor inzetbaarheid’

Vrijwel alle werkgevers (95 procent) voorzien problemen rond de inzetbaarheid van het eigen personeel in de toekomst. Het merendeel acht de werknemer uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek door AWVN en BNR Nieuwsradio.