Tag: discriminatie

HR Analytics
Wees alert op discriminatie door HR analytics

Analytics is de toekomst van HR, zeggen veel mensen. Veel organisaties zetten al eerste stappen, en in de komende jaren zal het alleen nog maar meer worden. Voor HR is het essentieel om de juiste vragen te blijven stellen.

Internationaal
Hoe scoren bedrijven op de mensenrechtenmeter?

Hoe staat het met de lonen die multinationals betalen? Weten ze kinderarbeid te voorkomen? Aan de hand van dit soort vragen worden concerns beoordeeld op een nieuwe mensenrechtenmeter. Ook voor HR-afdelingen iets om rekening mee te houden.

Ontslag
Europees Hof: werkgever mag hoofddoek verbieden

Een werkgever mag werknemers verbieden een hoofddoek of andere politieke, filosofische of religieuze tekenen te dragen op de werkvloer. Zolang dit verbod onderdeel is van het bedrijfsreglement, is het geen discriminatie.

Algemeen
‘Such a nasty woman’

In hoeverre is er gelijkheid op de arbeidsmarkt, wanneer de allerhoogste functies nog steeds voor vrouwen ontoegankelijk zijn? Waar de Amerikaanse verkiezingen van 2008 onderhuids draaiden om emancipatie van zwarten, lijken de verkiezingen van 2016 te gaan om de emancipatie va

Algemeen
Voorbeeldformulier protocol melding misstanden

Werknemers mogen niet zomaar uw bedrijfsgeheimen prijsgeven. Maar soms kan de plicht om te spreken groter zijn dan de plicht om te zwijgen. Door de mogelijkheid om intern misstanden aan de kaak te stellen te (ge)bieden, kan veel ellende voorkomen worden. Een protocol melding misstanden (ook wel ‘klokkenluidersregeling’ genoemd) kan daarbij helpen.

Arbeidsmarkt
Aanpak discriminatie: Er moet een tandje bij

Het racismedebat liep in Nederland de afgelopen weken hoog op. Ook op de arbeidsmarkt komen discriminatie en racisme regelmatig voor. Comité 21 maart, dat jaarlijks de Internationale Dag tegen Racisme & Discriminatie organiseert, doet aanbevelingen aan werkgevers en overheid om werk te maken van een inclusieve werkvloer.

Arbo
Online tool: Doe jij genoeg aan PSA?

Ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress volgens het TNO. De Arbowet bepaalt dat alle werkgevers verplicht zijn iets te doen aan factoren die werkstress veroorzaken. Het ministerie van SZW heeft een online tool opgezet voor werkgevers om hen hierbij te helpen.

Arbo
Campagne moet toch kunnen van start

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag op het werk. Minister Asscher is daarom een campagne begonnen om aandacht te vragen voor dit probleem.

1 2 3 6