Tag: demotie

Blog
BlogDemotie is soms dé oplossing om werkdruk te verlagen

Demotie heeft een negatieve bijklank, maar kan soms dé oplossing zijn voor een disfunctionerende werknemer. Demotie kan betekenen dat de werkdruk vermindert evenals de verantwoordelijkheid. Dan kan net zijn wat nodig is voor de werknemer om weer goed te functioneren.

Arbeidsvoorwaarden
JurisprudentieDemotie niet rechtsgeldig

Een werkgever die een werknemer in een lagere functie plaatst, wordt teruggefloten door de rechter. De cao geeft weliswaar een mogelijkheid tot demotie, maar voor een daadwerkelijke functiewijziging is instemming van beide partijen nodig.

Opleiden
Zo kan HR werken aan duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden

Laagopgeleide 45-plussers werken amper aan hun duurzame inzetbaarheid. Zij hebben vaak niet het vertrouwen dat ze een cursus of andere leerervaring tot een goed einde kunnen brengen, dat blijkt uit onderzoek van TNO. De studie biedt HR handvatten om te zorgen dat deze groep een sterkere positie verwerft op de arbeidsmarkt.

Belonen
Ouderen staan vaak open voor demotie

Leidinggevenden en werknemers durven vaak amper over demotie te beginnen. Een functieverlaging wordt nog te vaak gezien als strafmaatregel tegen minder productieve ouderen, terwijl veel van deze oudere werknemers vaak wel bereid zijn op een lager niveau en met een lager salaris door te werken.

Arbeidsvoorwaarden
Demotie steeds meer toegepast in personeelsbeleid

Steeds meer Nederlandse organisaties vragen hun personeel om akkoord te gaan met een verlaging van de beloning voor hun werk. Hoewel demotie minder voorkomt dan vorig jaar, vormt het tegenwoordig bij veel bedrijven een standaard onderdeel van het HR-beleid. Dit blijkt uit het rapport HR Trends 2016-2016 van ADP.

Opleiden
Scholing houdt oudere werknemer betrokken

Oudere werknemers ontzien met extra verlofdagen of een lichter takenpakket, maakt hen niet bereid en gemotiveerd om langer door te werken. Wat dan wel? Goede scholingskansen, volgens onderzoek van Universiteit Maastricht.

Algemeen
Demotie als disciplinaire maatregel?

Kan demotie worden ingezet als disciplinaire maatregel? In deze rechtszaak  aangespannen tegen de werkgever door twee verzorgenden die koffie hadden gedronken op de kamer van een bewoner  €zag de rechter daar geen goede redenen voor.

Belonen
Salaris inleveren en demotie populair

Ruim een op de tien werkgevers heeft het afgelopen jaar gevraagd van het personeel om salaris in te leveren. Hoewel de economie herstelt, doen nog veel werkgevers een beroep op hun medewerkers om met minder genoegen te nemen.

Belonen
Demotie mag met goede afbouwregeling voor salaris

Een werknemer die niet goed functioneert wordt door zijn werkgever teruggezet in zijn oude functie. Het voorstel voor de afbouwregeling van het salaris vindt de werknemer, en ook de rechter, te mager. Wat is een redelijke afbouwregeling?

Algemeen
Werkgever moet demotie werknemer terugdraaien

Een werknemer die een lagere functie krijgt omdat hij niet goed functioneert volgens de werkgever, moet weer in zijn oude functie toegelaten worden. De werkgever had eerst een verbetertraject aan moeten bieden.

Belonen
‘Minder loon in ruil voor betere voorwaarden’

Veel werknemers willen best een deel van hun salaris inleveren als zij daarvoor een grotere leaseauto, een beter pensioen of een inhoudelijk interessantere baan terugkrijgen. Dat blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek door Intermediair en de Nyenrode Business Universiteit onder bijna 80.000 Nederlanders.

Algemeen
Functiewijziging

Een werknemer in dienst kan zijn functie niet meer aan. Hoe is de werknemer in dienst te houden, in een minder zware functie met bijbehorend lager salaris?

Algemeen
Remotie: ‘stap omlaag is niet altijd slecht’

Demotie is het omgekeerde van promotie: het teruggaan naar een lagere functie. Voor veel mensen is dat een nare gebeurtenis. Maar volgens de Belgische Tanja Verheyen en Bob Vermeir kan het ook veel voordelen hebben. Ze schreven er samen een boek over.

Algemeen
Demotie op bedrijfseconomische gronden niet toegestaan

Een werknemer die nog maar vijf maanden in zijn nieuwe functie aan de slag is, krijgt demotie. De werkgever neemt deze beslissing omwille van het bedrijfsbelang. Nu is een demotie op op bedrijfseconomische gronden een beleidsvrijheid van de werkgever, maar in het onderhavige geval was niet voldaan aan de eisen die aan een dergelijke beslissing worden gesteld.