Tag: collectief ontslag

Ontslag
Voorbeeldbepaling geheimhoudingsbeding

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt de werkgever de werknemer om vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot (de organisatie van) de werkgever naar buiten te brengen. Doorgaans wordt een geheimhoudingsbeding schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement.

Algemeen
Strengere meldplicht voor baas die ontslaat

Werkgevers die 20 of meer werknemers willen ontslaan, zijn vanaf 1 maart altijd verplicht dit van tevoren te melden aan uitkeringsinstituut UWV en de vakbonden van het personeel, ook al weet de baas bij het reorganiseren van zijn bedrijf individuele afspraken te maken met de medewerkers over ontbinding van hun arbeidscontract.

Ontslag
Collectief ontslag

Als de werkgever binnen drie maanden twintig werknemers of meer wil ontslaan, dan is de Wet melding collectief ontslag van toepassing.