Tag: checklist

Arbo
Checklist: aanpakken te hoge werkdruk

Een (te) hoge werkdruk zorgt in Nederland nog voor een grote mate van verzuim. In totaal hebben 2,7 miljoen Nederlandse werknemers te maken met hoge werkeisen wat resulteert in 1,7 miljoen verzuimdagen. Een goede aanpak tegen een hoge werkdruk is daarom noodzakelijk.

Algemeen
Checklist werving-& selectieproces

Werving en selectie omvat het hele proces van het aantrekken, selecteren en aanstellen van werknemers voor de organisatie. Deze checklist geeft weer welke stappen moeten worden genomen tijdens de werving en selectie van een nieuwe werknemer.

Algemeen
Checklist ontslag op staande voet

Soms lijkt een ontslag op staande voet onvermijdelijk. Toch is het verstandig niet te snel naar dit zware ontslagmiddel te grijpen. Een ontslag op staande voet is immers pas geldig als aan een aantal strikte eisen is voldaan. Zie de checklist ontslag op staande voet om te voorkomen dat uw ontslagaanvraag bij de rechter geen stand houdt en u alsnog het loon van de werknemer moet doorbetalen.

Arbo
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veel werknemers krijgen tijdens hun werk te maken met lawaai, tocht, stof of kou. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondkapje, veiligheidsbril of beschermende kleding kunnen bescherming bieden tegen deze gevaren.

Arbo
Checklist Beeldschermwerk

Computers zijn niet meer weg te denken uit het werkende leven. Maar langdurig werken achter een beeldscherm is niet gezond. Werknemers kunnen last krijgen van pijn aan hun schouders, armen en handen. Het is dan ook belangrijk om maatregelen te nemen om zo de risico’ s te beperken.