Tag: calamiteitenverlof

Verlof en vakantie
Zorgverlof: hoe zit het nou?

Al sinds 2001 is de Wet Arbeid en Zorg van kracht in Nederland. In deze wet is vastgelegd wanneer werknemers het recht hebben om bijzondere vormen van verlof op te nemen, zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof of calamiteitenverlof. Welke aanpassingen zijn sinds 1 januari 2015 van kracht?

Algemeen
SER kritisch op vorstverletregeling

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet af te zien van de nieuwe vorstverletregeling. Dat schrijft de SER vrijdag in een brief aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Verlof en vakantie
Checklist calamiteitenverlof

Soms doen er zich situaties voor waarbij de werknemer genoodzaakt is verlof is op te nemen, anders dan ziekteverlof of vakantieverlof, bijvoorbeeld wanneer de waterleiding plotsklaps is gesprongen of een jong kind door ziekte moet worden opgevangen. De wetgever heeft op deze noodzakelijkheid ingespeeld door het zogenaamd calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof op te nemen in de wet. Wat zijn de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer?

Arbeidsvoorwaarden
Calamiteitenverlof

Soms moet een werknemer de dagelijkse werkzaamheden tijdelijk staken omdat er sprake is van een persoonlijke calamiteit. In een aantal gevallen kan hij een beroep doen op calamiteitenverlof.