Tag: boete

Arbo
Welke regels mag HR stellen over alcohol en drugs?

Energiebedrijf Uniper trekt zijn alcohol- en drugsbeleid in omdat het in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Welke regels mag je als werkgever stellen over het gebruik van alcohol en drugs?

Ontslag
Voorbeeldbepaling geheimhoudingsbeding

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt de werkgever de werknemer om vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot (de organisatie van) de werkgever naar buiten te brengen. Doorgaans wordt een geheimhoudingsbeding schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement.

Arbeidsmarkt
MKB: boete voor te laat betalen werkt averechts

MKB-Nederland ziet weinig in de initiatiefwet van CDA en PvdA om grote bedrijven die MKB-leveranciers te laat betalen een renteboete op te leggen. Volgens de brancheorganisatie leidt de wet er mogelijk toe dat een langere betalingstermijn de norm wordt.

Arbo
Inspectie controleert op onveilig werken op bouwplaats

De Inspectie SZW controleert van 9 mei tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Arbo
Inspectie heeft aandacht voor werken op hoogte

Jaarlijks gebeuren er honderden arbeidsongevallen door werken op hoogte. Hiervan zijn er tientallen met een dodelijke afloop. Om het tij te keren is de Inspectie SZW een voorlichtingscampagne gestart.

Arbeidsmarkt
Klijnsma wil doelgroep Quotumwet verruimen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken steunt het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om ook hoger opgeleiden te scharen onder de doelgroep van de Quotumwet. Dat zei Klijnsma vandaag in een debat over de wet.

Arbo
Bedrijven met buitenlandse studenten beboet

75 bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet, omdat ze zich bij het in dienst nemen van buitenlandse studenten niet aan de regels hielden. Dat meldt de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) vandaag.

Internationaal
Hoge boete voor ontbreken werkvergunning

Lasser Leo Volmer kreeg een boete van 12.000 euro omdat hij een Bulgaarse jongere op weg hielp in zijn loopbaan. Maar hij bleek een tewerkstellingsvergunning nodig te hebben voor de jongen, die al bijna 10 jaar in Nederland woonde. Hoe zit het nu precies met tewerkstellingsvergunningen?

Arbeidsmarkt
Boete bij te weinig arbeidsgehandicapten

Bedrijven die niet voldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, hangt vanaf 2017 een boete boven het hoofd. Die bedraagt 5000 euro per niet ingevulde werkplek. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Arbo
Aspergeteelster zit opnieuw vast aan boetes

Aspergeteelster José Janssen uit Someren heeft opnieuw een zaak bij de Raad van State verloren, waardoor ze definitief boetes moet betalen. Deze keer omdat ze in 2010 illegaal 7 Roemenen te werk heeft gesteld.

Algemeen
Onder druk getekend concurrentiebeding ongeldig

Werkgevers willen hun nieuwe werknemers nogal eens een arbeidsovereenkomst voorleggen met een concurrentiebeding erin waar de werknemer eigenlijk niet blij mee is. Toch tekent de werknemer dan, omdat hij zich min of meer gedwongen voelt. In deze rechtszaak leidde dat tot ongeldigverklaring van het beding.

Internationaal
Miljoenenboete voor champignonkweker

Een champignonkweker en een Bulgaars bedrijf krijgen voor in totaal ruim 3 miljoen euro aan boetes. De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) heeft die opgelegd omdat Bulgaarse werknemers op de kwekerijen van de man geen tewerkstellingsvergunning hadden.

Arbo
Mansveld tegen betalen voor extra inspectie

Boetes en dwangsommen zijn volgens staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) nog altijd dé middelen om bedrijven aan te pakken als Odfjell in Rotterdam. Dit tankopslagbedrijf kwam in 2012 stil te liggen als gevolg van verschillende akkefietjes met de veiligheid, onder meer met de kankerverwekkende stof benzeen.

Arbo
Hoge boete voor niet melden arbeidsongeval

Sommige arbeidsongevallen moeten direct gemeld worden bij de Inspectie SZW. De boete voor het niet melden van deze meldingsplichtige ongevallen kan sinds dit jaar oplopen tot € 50.000.

Algemeen
Kinderen in tv-programma’s

Als kinderen tot 13 jaar meewerken aan een tv-programma dan zijn de programmamakers verplicht daarvoor vooraf ontheffing aan te vragen bij Inspectie SZW.