Tag: bhv

Arbo
Boekje met praktische BHV-voorbeelden

Er is een nieuw boekje met voorbeelden van goede BHV-praktijken beschikbaar. In het boekje ‘Goede BHV-praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’ zijn een kleine vijftig voorbeelden van BHV-organisatie verzameld.

Arbo
BHV-bepalingen in de Arbowet

Veel bepalingen over de bedrijfshulpverlening (BHV) zijn verdwenen uit
Arbowet en Arbobesluit. Algemene doelen zijn in de nieuwe regelgeving nog wel
omschreven, maar de details moet de werkgever zelf invullen. Wat betekent het
schrappen van regels in de praktijk voor de organisatie van de
bedrijfshulpverlening? Waar moeten werkgever en P&O’er op letten?
Uitgangspunt voor BHV is en blijft de risico-inventarisatie en -evaluatie
(RIE).