Tag: bezava

Verzuim
VVD eens met kortere loondoorbetaling bij ziekte

Het plan van MKB-Nederland om de loondoorbetalingsplicht voor zieke werknemers te halveren naar één jaar krijgt steun van de VVD. De PvdA ziet er niets in. PvdA-minister Asscher bepaalt zijn standpunten mede op basis van twee onderzoeken, waarvan de eerste vrijdag naar de Kamer werd gestuurd. Daarin staat dat bijna de helft van de bedrijven grote moeite heeft met de loondoorbetalingsplicht.

Verzuim
Zieke flexwerker kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa) krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Een werkgever betaalt voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt.

Verzuim
Sociale partners waarschuwen na mislukte pilot vangnetters

Werkgevers en werknemersorganisaties waarschuwen voor een verkeerde uitvoering van de wet die moet zorgen dat langdurig zieke flexmedewerkers weer re-integreren. Dat doen zij nu een pilot daarvoor is mislukt. UWV kan de namen van de zieke flexwerkers niet aanleveren. De Stichting van de Arbeid vraagt minister Asscher om helderheid over de houdbaarheid van de Wet BezaVa.