Tag: arbowet

Arbo
Feiten en fabels over de second opinion

Bij de invoering van de nieuwe Arbowet heeft de werknemer het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Over deze second opinion hebben werkgevers nog veel vragen.

Verzuim
3 tips bij privacy van zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een geactualiseerde versie van de beleidsregels De zieke werknemer . Wat mag je wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? 3 tips uit deze nieuwe beleidsregels, om te zorgen dat je de privacywetgeving niet overtreedt.

E-hrm
HR? Daar is een app voor | Informatie-apps

Het aantal mobiele digitale HR-hulpjes groeit enorm snel. Voor deze pagina verzamelden we apps die een schat aan informatie bundelen, meestal helemaal gratis, dus doe er je voordeel mee.

Arbo
Nog veel vragen over second opinion in nieuwe Arbowet

In nieuwe Arbowet kan de werknemer om een second opinion vragen bij een bedrijfsarts. Nog niet is uitgewerkt hoe je misbruik kunt voorkomen. Werkgevers zijn bang voor misbruik, zegt Rolf de Vries van de verenigde arbo-professionals.

Ontslag
Voorbeeldbepaling geheimhoudingsbeding

Met een geheimhoudingsbeding verbiedt de werkgever de werknemer om vertrouwelijke of geheime informatie met betrekking tot (de organisatie van) de werkgever naar buiten te brengen. Doorgaans wordt een geheimhoudingsbeding schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, de cao of een arbeidsvoorwaardenreglement.

Arbo
Online tool: Doe jij genoeg aan PSA?

Ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress volgens het TNO. De Arbowet bepaalt dat alle werkgevers verplicht zijn iets te doen aan factoren die werkstress veroorzaken. Het ministerie van SZW heeft een online tool opgezet voor werkgevers om hen hierbij te helpen.

Arbo
Checklist randvoorwaarden voor chronisch vriendelijk beleid

Een op de drie werknemers krijgt gedurende zijn loopbaan een chronische aandoening. Hoe behoud je deze medewerkers voor jouw organisatie? Organisatie Fit for Work ontwikkelde randvoorwaarden waarmee werkgevers kunnen checken of hun bedrijf voldoet voor een chronisch vriendelijke werkomgeving.

Arbo
Inspectie controleert op onveilig werken op bouwplaats

De Inspectie SZW controleert van 9 mei tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Arbo
Taak werkgever bij infectieziekten

Hoewel ebola nog niet in Nederland is geconstateerd, maakt de ebola-uitbraak je er wel weer attent op dat de werkgever het arbobeleid op orde moet hebben en hierin ook aandacht moet hebben voor infectieziekten zoals ebola.

Arbo
Fraude met VCA-examen

De Inspectie SZW heeft eind vorig jaar en begin dit jaar enkele aanhoudingen verricht voor fraude bij VCA-examens.

Arbo
Checklist arbojaarverslag

Hoewel het arbojaarverslag niet meer verplicht is, kan het wel degelijk nog handig zijn om er een op te stellen. Vier aandachtspunten bij het opstellen van een arbojaarverslag.