Tag: arbeidsveiligheid

Arbeidsvoorwaarden
Thuiswerken? Ja, maar let op deze punten

Vaak wordt thuiswerken in de praktijk vooral gedoogd. Het is beter als een werkgever vooraf een goede schriftelijke overeenkomst opstelt voor thuiswerken, zegt arbeidsrechtadvocaat Karin Maessen. Ze loopt de belangrijkste aandachtspunten langs met de Wet flexibel werken in de hand.

Arbo
4 vragen over werken in de kou

Wat kun je als werkgever of HR doen om het je medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken bij koude weersomstandigheden? 4 vragen over werken in de kou.

Arbo
MeToo-tip voor HR: ‘Word zelf geen vertrouwenspersoon’

De #MeToo-discussie raakt ook HR-adviseurs. Doen zij wel genoeg om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen? Leo ten Brink, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, maakt regelmatig mee dat HR-adviseurs zelf zijn aangesteld als vertrouwenspersoon of in klachtencommissies zitten. ‘Doe dat liever niet’, adviseert hij. ‘Dat verhoogt de drempel.’

Duurzame inzet­­baarheid
Offensief tegen overbelasting bij reinigingsbedrijf

Fysieke belasting hoort erbij in de reiniging van zware industrie. Het familiebedrijf Conservator Group zet zich in om de 150 medewerkers fit en gezond te houden. Onlangs won het de prijs Kroon op het Werk van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Algemeen directeur Daphne Holtappel: ‘Het offensief lijkt te werken.’

Duurzame inzet­­baarheid
Bescherm werknemers tegen een overval

Helemaal voorkomen dat een supermarkt wordt overvallen kan je als werkgever niet. Maar een werkgever heeft wel een zorgplicht en deze wordt zwaarder naarmate de werknemer meer risico loopt, zoals bij avondwerk. Wat zijn de verplichtingen van een ‘goede werkgever’?

Belonen
BlogBelonen, dat doe je zo!

Een goed salaris wordt nog steeds hoog gewaardeerd. Maar andere, vaak meer intrinsieke en sociale, beloningen maken een opmars. Student Indy Wijngaards zoekt in de wetenschappelijke literatuur naar kennis over het belonen en motiveren van werknemers.

Leiderschap
Google’s hoofdingrediënt voor topteams

In 2012 wilde Google graag weten wat je precies moet doen om een topteam zo top te krijgen. Daarom doken ze in bergen onderzoeksgegevens, hielden ze honderden interviews en observeerden ze vele teams. En wat bleek? Iets verrassends.

Algemeen
Drie mvo-tips voor het personeelsbeleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wint ieder jaar aan populariteit. Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven onderneemt wel enige vorm van actie op mvo-gebied. Te vaak gebeurt dit nog hapsnap. Slechts 17% van de bedrijven heeft een mvo-beleid

Arbeidsmarkt
‘Werkgevers willen bezuinigen op veiligheid’

Veel werkgevers willen af van afspraken om mensen gezond en veilig te laten werken, stelt FNV. De vakbond zet de laatste tijd onder meer in op het terugbrengen van de hoge werkdruk in diverse branches, maar voelt zich daarbij tegengewerkt door werkgevers.

Arbo
Tips voor veilig werken in de zon

Zonlicht is goed voor de mens, maar een te lange blootstelling aan zonlicht direct op de blote huid kan schadelijk zijn. Als werknemers veel buiten werken, behoren zij tot de risicogroep.

Algemeen
Subsidie helpt veiligheid bevorderen

Economische stimuleringsregelingen die bedoeld zijn om veiligheid en gezondheid op het werk te stimuleren zijn effectief. Ze bevorderen daadwerkelijk goede arbeidsomstandigheden.

Arbo
Taak werkgever bij infectieziekten

Hoewel ebola nog niet in Nederland is geconstateerd, maakt de ebola-uitbraak je er wel weer attent op dat de werkgever het arbobeleid op orde moet hebben en hierin ook aandacht moet hebben voor infectieziekten zoals ebola.

Arbo
Agressie Diagnosemodel vult aan op RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) gaat vaak niet in op agressie in organisaties. Aanvullend op het RI&E heeft expertisecentrum Veilige Publieke Taak (VPT) daarom het Agressie Diagnosemodel ontwikkeld. Tijdens het Landelijk Arbo Congres wordt het model toegelicht.

Arbo
Checklist brandveiligheid

Het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde samen met MKB-Nederland de checklist brand om het risico op brand in bedrijven te inventariseren.

Arbo
Best practice: Veiligheid op scheepswerf

Op een scheepswerk lopen werknemers allerlei arbeidsrisico’s. De Inspectie SZW is tevreden dat scheepswerf Reimerswaal goede maatregelen treft om het personeel veilig te laten werken. De directie en SHEQ-coördinator vertellen hoe ze dit hebben aangepakt.