Tag: arbeidsrisico’s

Arbeidsvoorwaarden
Thuiswerken? Ja, maar let op deze punten

Vaak wordt thuiswerken in de praktijk vooral gedoogd. Het is beter als een werkgever vooraf een goede schriftelijke overeenkomst opstelt voor thuiswerken, zegt arbeidsrechtadvocaat Karin Maessen. Ze loopt de belangrijkste aandachtspunten langs met de Wet flexibel werken in de hand.

Opleiden
10 vragen over de stageovereenkomst

Waar de stage ophoudt en de arbeidsovereenkomst begint, is een beetje een grijs gebied. Hoe voorkomt u dat een stage als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt? Plus nog negen vragen over de stageovereenkomst.

Duurzame inzet­­baarheid
Offensief tegen overbelasting bij reinigingsbedrijf

Fysieke belasting hoort erbij in de reiniging van zware industrie. Het familiebedrijf Conservator Group zet zich in om de 150 medewerkers fit en gezond te houden. Onlangs won het de prijs Kroon op het Werk van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. Algemeen directeur Daphne Holtappel: ‘Het offensief lijkt te werken.’

E-hrm
Cybercrime gevaar, HR kan helpen

De dreiging van cybercriminelen wordt steeds groter. Ze weten met steeds ingenieuzere software organisaties binnen te dringen, om daar vervolgens schade aan te richten, gegevens te stelen of losgeld te eisen.

Duurzame inzet­­baarheid
Bescherm werknemers tegen een overval

Helemaal voorkomen dat een supermarkt wordt overvallen kan je als werkgever niet. Maar een werkgever heeft wel een zorgplicht en deze wordt zwaarder naarmate de werknemer meer risico loopt, zoals bij avondwerk. Wat zijn de verplichtingen van een ‘goede werkgever’?

Arbo
Stijging in dodelijke arbeidsongevallen in 2016

Afgelopen jaar kwamen er 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Dit is 13 procent meer dan het voorgaande jaar. De stijging in dodelijke arbeidsongevallen baart de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) grote zorgen.

Arbo
Hoe bereid je je voor op de nieuwe Arbowet

Over de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 ingaat, zijn nog veel vragen en onduidelijkheden bij HR-afdelingen. Temeer omdat nog niet alles is uitgekristalliseerd. Wat zijn de grootste veranderingen, wat is nog onder voorbehoud en waar moeten organisaties snel mee aan de gang?

Re-integratie
WGA: eigen risico of de veilige schoot van het UWV?

Werkgevers die per 1 januari eigenrisicodrager worden voor de WGA kunnen overstappen zonder dat het WGA-verleden meetelt. Dat lijkt gunstig, maar arbeidsrecht advocaat Steven Jellinghaus raadt werkgevers aan zich eerst te bezinnen op de langetermijngevolgen. ‘Werkgevers kunnen zich nu nog bedenken.’

Arbo
Nog veel vragen over second opinion in nieuwe Arbowet

In nieuwe Arbowet kan de werknemer om een second opinion vragen bij een bedrijfsarts. Nog niet is uitgewerkt hoe je misbruik kunt voorkomen. Werkgevers zijn bang voor misbruik, zegt Rolf de Vries van de verenigde arbo-professionals.

Arbo
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) vaak niet in orde

Maar weinig bedrijven hebben de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) in orde. In augustus start de inspectie van het SZW weer met controles. Met de VIB-checklist kun je als werkgever zelf kijken of jouw beschermingsmaatregelen op orde zijn.

Arbo
Werkongeval vaak tijdens opstarten en afronden

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur, blijkt uit een vrijdag verschenen onderzoek van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

1 2 3 6