Tag: arbeidsongeschiktheid

Verzuim
Download: Wet verbetering Poortwachter

Is arbeidsongeschiktheid een kwestie van ‘ermee dealen’ of van ‘effectief aanpakken’? Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbetering Poortwachter hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en
duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces.

Ontslag
Uitgelicht: ontslaggronden WWZ

Er is veel discussie geweest over de WWZ. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou met de komst van deze wet het ontslagrecht duidelijker, eenvoudiger, rechtvaardiger, sneller en goedkoper worden. Maar is dat ook gelukt met de nieuwe ontslaggronden? Arbeidsjurist Maarten van Gelderen geeft zijn evaluatie.

Ontslag
Deze 3 knelpunten WWZ gaat Asscher oplossen

Minister Asscher heeft een aantal voorstellen gedaan voor aanpassing van de Wet werk en zekerheid. In het HR-journaal bespreekt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelder de drie knelpunten in de WWZ die minister Asscher met zijn aanpassingen gaat oplossen

Ontslag
Werkneemster krijgt billijke vergoeding van 50.000 euro

Een werkneemster die na 22 jaar zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt, krijgt een billijke vergoeding mee van 50.000 euro. Alleen een transitievergoeding voor de inkomensschade is hier onaanvaardbaar, vindt zowel de kantonrechter als het hof.

Arbeidsmarkt
Versoepeling van Participatiewet begin 2016

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt het voor arbeidsongeschikten makkelijker om aan een baan te komen. Over deze aanpassing heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en het UWV.

Transitievergoeding
Werkgevers omzeilen transitievergoeding zieke werknemers

Werkgever hebben een nieuwe manier gevonden om de nieuwe transitievergoeding, die ze sinds 1 juli bij ontslag verschuldigd zijn, te omzeilen. Zieke medewerkers die ze na twee jaar mogen ontslaan, houden ze onbetaald in dienst. Daarmee stellen ze het betalen van de ontslagvergoeding uit. Dat schrijft de Volkskrant.

Re-integratie
Nieuwe valkuil WWZ

Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken, blijken vanaf 1 juli ook nog recht te hebben op een transitievergoeding. Deze vergoeding komt bovenop de sociale uitkering die deze werknemers al ontvangen. Dit meldt het Financieele Dagblad.

Verzuim
Ziekmelding weigeren?

Een werkgever kan niet zomaar een ziekmelding weigeren en de werknemer vervolgens de opdracht geven zelf een afspraak te maken met de bedrijfsarts. De rechter vond wel dat de werknemer de afspraak wel wat eerder had moeten maken.