Tag: arbeidsinspectie

Opleiden
10 vragen over de stageovereenkomst

Waar de stage ophoudt en de arbeidsovereenkomst begint, is een beetje een grijs gebied. Hoe voorkomt u dat een stage als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt? Plus nog negen vragen over de stageovereenkomst.

Duurzame inzet­­baarheid
Bescherm werknemers tegen een overval

Helemaal voorkomen dat een supermarkt wordt overvallen kan je als werkgever niet. Maar een werkgever heeft wel een zorgplicht en deze wordt zwaarder naarmate de werknemer meer risico loopt, zoals bij avondwerk. Wat zijn de verplichtingen van een ‘goede werkgever’?

Arbo
Hoe bereid je je voor op de nieuwe Arbowet

Over de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 ingaat, zijn nog veel vragen en onduidelijkheden bij HR-afdelingen. Temeer omdat nog niet alles is uitgekristalliseerd. Wat zijn de grootste veranderingen, wat is nog onder voorbehoud en waar moeten organisaties snel mee aan de gang?

Verzuim
3 tips bij privacy van zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs een geactualiseerde versie van de beleidsregels De zieke werknemer . Wat mag je wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? 3 tips uit deze nieuwe beleidsregels, om te zorgen dat je de privacywetgeving niet overtreedt.

Arbo
Veiligheidsinformatiebladen (VIB) vaak niet in orde

Maar weinig bedrijven hebben de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) in orde. In augustus start de inspectie van het SZW weer met controles. Met de VIB-checklist kun je als werkgever zelf kijken of jouw beschermingsmaatregelen op orde zijn.

Arbo
‘Werkdruk nog onvoldoende aangepakt’

Binnen bedrijven moet meer werk gemaakt worden van het aanpakken van te hoge werkdruk. Dat vindt Inspectie SZV, voorheen de Arbeidsinspectie, die ook stelt dat werkgevers en werknemers er verstandig aan doen om hierbij de hulp van deskundigen in te schakelen.

Arbeidsmarkt
Gemeente moet zwaksten aan werk helpen

Gemeenten worden verplicht om mensen met een beperking aan werk te helpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat de wet wijzigen om ervoor te zorgen dat gemeenten mensen met een arbeidsbeperking ook echt aan een zogeheten beschutte werkplek helpen.

Arbo
Campagne moet toch kunnen van start

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met ongewenst gedrag op het werk. Minister Asscher is daarom een campagne begonnen om aandacht te vragen voor dit probleem.

Arbo
Inspectie controleert op onveilig werken op bouwplaats

De Inspectie SZW controleert van 9 mei tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

Arbo
Werkongeval vaak tijdens opstarten en afronden

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur, blijkt uit een vrijdag verschenen onderzoek van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

Algemeen
Nieuwe acties tegen arbeidsmarktdiscriminatie

De overheid heeft het tegengaan discriminatie op de arbeidsmarkt hoog op de agenda staan. Het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie, bestaande uit 42 acties, wordt met zes extra acties uitgebreid, zo blijkt uit een voortgangsrapportage over dit actieplan, welke minister Asscher dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Arbo
Keurmerk geen garantie voor naleven wet

Een privaat certificaat of keurmerk is geen garantie dat de wet wordt nageleefd. Dat concludeert de Inspectie SZW op basis van ervaringen uit onder andere de asbestsector en de uitzendbranche.

Arbo
Inspectie heeft aandacht voor werken op hoogte

Jaarlijks gebeuren er honderden arbeidsongevallen door werken op hoogte. Hiervan zijn er tientallen met een dodelijke afloop. Om het tij te keren is de Inspectie SZW een voorlichtingscampagne gestart.

Arbo
Veel mis met arbo scheepsbouw

De Inspectie SZW heeft vorig jaar bij een groot aantal bedrijven in de scheepsbouw overtredingen op arbogebied geconstateerd.

Arbo
Bedrijven met buitenlandse studenten beboet

75 bedrijven zijn het afgelopen jaar beboet, omdat ze zich bij het in dienst nemen van buitenlandse studenten niet aan de regels hielden. Dat meldt de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) vandaag.

1 2 3 6