Tag: arbeidscontract

Jurisprudentie
JurisprudentieIs een contract stilzwijgend verlengd als werknemer doorwerkt?

Een werknemer en werkgever zijn het nog niet eens over de voorwaarden voor een tweede contract. Nadat het eerste tijdelijke contract van rechtswege is geëindigd, werkt de werknemer nog 1 dag. Hij meent dat zijn eerste contract stilzwijgend is verlengd met nogmaals dezelfde contractperiode. Volgens de werkgever is het contract gewoon geëindigd en is er geen sprake van een nieuw contract. Wat oordeelt de rechter?