Tag: afspiegelingsbeginsel

Ontslag
Praktijkvraag3 vragen over afspiegelen

Bij bedrijfseconomisch ontslag wordt de ontslagvolgorde doorgaans bepaald door het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw binnen een functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Hoe werkt afspiegelen?

Algemeen
PraktijkvraagAfspiegelingsbeginsel: kan dat nou niet anders?

Als een werkgever wil of moet reorganiseren, dan is hij aan regels gebonden. Hij mag niet zelf kiezen welke werknemers hij behoudt en welke hij ontslaat. Het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast. Daarmee staat vast wie moet worden ontslagen en wie niet. Kan dat nou niet anders?

Algemeen
Bankzitter mag niet ontslagen worden

Een werknemer van een detacheringsbureau mag niet worden ontslagen omdat hij al ruim twee jaar geen geld binnenbrengt. De werkgever heeft niet goed onderbouwd waarom hij wil afwijken van het afspiegelingsbeginsel.

Algemeen
Onjuiste toepassing afspiegelingsbeginsel

Een bedrijf dat met het afspiegelingsbeginsel niet de gewenste krimp in het bedrijf kan realiseren, mag de resterende ontslagen niet op basis van redelijkheid en evenwichtigheid verdelen over de leeftijdsgroepen. De beleidsregels van het UWV staan dat niet toe.

Algemeen
Afspiegelingsbeginsel correct toegepast, ontslag toch kennelijk onredelijk

Een werknemer wordt op verzoek van zijn werkgever overgeplaatst naar een andere vestiging. Een jaar later wordt hij wegens economische tegenwind, na toepassing van het afspiegelingsbeginsel, ontslagen. De kantonrechter vindt het ontslag kennelijk onredelijk onder andere omdat als de werknemers de overplaatsing niet had aanvaard, zijn baan behouden was gebleven.

Algemeen
Afwijking van afspiegelingsbeginsel alleen door uitzendbureaus

Voor uitzendbureaus geldt een afwijkende regeling bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel. De werkgever in dit geval vond dat hij als detacheerder een beroep kon doen op die regeling maar de kantonrechter dacht daar anders over. De afwijkende regeling uit het Ontslagbesluit geldt namelijk alleen voor traditionele uitzendbureaus.

Algemeen
Afspiegelingsbeginsel

Bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever het afspiegelingsbeginsel toepassen. Het ontslag moet zodanig plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw vóór en ná het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft.