Tag: adviesaanvraag

Flexibilisering
Adviesaanvraag SER over flexibele werknemers

Het kabinet wil de SER komend jaar advies gaan vragen over onder andere de flexibele inzet van mensen binnen organisaties. Daarbij is het voor het kabinet belangrijk om te weten wat deze flexibiliteit oplevert en welke gevolgen deze eventueel met zich meedragen.

Medezeggenschap
Bewaking medezeggenschapstraject is taak ondernemer

Een onderneming die voor een besluit over het uitbesteden van werk niet het advies van de or afwacht, krijgt het deksel op de neus. De Ondernemingskamer rekent de gebrekkige communicatie over de adviestermijn toe aan de ondernemer en oormerkt het genomen besluit als onredelijk.