Tag: aansprakelijkheid

Verzuim
5 stappen bij verhaalsrecht (regres)

Als sprake is van verzuim als gevolg van letsel waar een derde aansprakelijk voor is en de werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting, dan kan hij op grond van artikel 6:107a BW de netto-loonkosten en de re-integratiekosten van de verantwoordelijke derde vorderen.

Flexibilisering
Drie opmerkelijke zaken rondom payroll

De laatste tijd is er veel ophef over flexibele contracten. Vooral over payroll is veel discussie. Payroll is ook regelmatig onderwerp van rechtszaken. We hebben drie opmerkelijke zaken op een rij gezet.

Arbo
Bedrijven vervolgd voor ongeluk met 3 doden

Afvalverwerker Reiling in Sterksel en het Tilburgse bedrijf Turbin worden vervolgd voor een bedrijfsongeval dat in oktober 2010 drie mannen het leven kostte. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de beide bedrijven van dood door schuld. Werkgever Reiling wordt bovendien verdacht van overtreding van de arbeidsomstandighedenwet. Turbin leverde de expertise voor het werk van de mannen.

Algemeen
‘MKB loopt financiële risico’s door onwetendheid’

MKB bedrijven zijn slecht op de hoogte van wet-en regelgeving op terrein van werkgeversrisico’s, rechten van medewerkers, ziekte en verzuim. Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollbedrijf Please.

Algemeen
Werkgeversaansprakelijkheid bij ongeval op het werk

Een beheerder van een fietsenstalling raakt tijdens zijn werk gewond omdat hij achter een wanbetaler aan rent. Zijn werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt, omdat die niet de opdracht heeft gekregen om betaling af te dwingen.

Algemeen
Werkgever krijgt geen inzage in medisch dossier

Een werkgever mag het medisch dossier van zijn werknemers niet inzien. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt het medisch beroepsgeheim en het recht op privacy zwaarder wegen dan het recht op een eerlijk proces. Een medisch dossier mag wel, via de rechter, door een onafhankelijke deskundige worden onderzocht.

Algemeen
Werkgeversaansprakelijkheid ook voor zzp-ers

Ook zzp-ers kunnen een opdrachtgever aansprakelijk stellen als ze tijdens hun werk schade lijden. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden behoren tot de normale werkzaamheden van het bedrijf waar de zzp-er werkt. De Hoge Raad legt uit waarom.

Algemeen
Werkgever ook aansprakelijk voor schade vrijwilligers

De werkgeversaansprakelijkheid strekt zich ook uit tot vrijwilligers en zzp’ers. Zij hebben recht op dezelfde bescherming als werknemers en mogen niet de dupe worden van de keuze van de werkgever om hen geen arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Algemeen
Uitgebreide zorgplicht voor de werknemers op locatie

Een thuiszorg medewerkster raakt gewond als ze bij huishoudelijke werkzaamheden door een zoldervloer zakt. De werkgever heeft zijn zorgplicht geschonden, oordeelt de kantonrechter. Dat de werkgever meteen na het ongeval maatregelen heeft genomen, is daar juist een bevestiging van: de werkgever had die maatregelen eerder kunnen treffen.

Algemeen
Vordering RSI-schade verjaard

Wanneer kan een werkgever worden aangesproken voor de schade als gevolg van RSI? Die vraag is van belang voor de verjaring van de vordering. Moet eerst een volledige diagnose zijn gesteld?