Wordt het tijd dat organisaties de waarde van hun human capital bekendmaken?

0

Wat is de waarde van het belangrijkste kapitaal van een organisatie?

Joanne Sammer is van mening dat als bedrijven steeds roepen dat hun medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn, ze dat dan maar hard moeten maken. En organisaties krijgen door het Amerikaanse SHRM en ANSI daarvoor handvatten aangereikt.

Eerder al ontwierpen deze organisaties de Nieuwe standaard voor kosten per aangenomen medewerker. Nu ligt er een voorstel voor het rapporteren van Human Capital Metrics aan derden. Volgens Sammer is het wel de vraag of CFO’s het rapporteren van deze Human Capital waarde als nuttig en effectief zien. Bedrijven zijn nog niet gewend deze gegevens te rapporteren.

In de standaard zijn metrics opgenomen die relevant zijn voor derden, zoals investeerders, die makkelijk geproduceerd kunnen worden uit gegevens die al verstrekt worden en die vergeleken kunnen worden met gegevens van andere organisaties.

In het voorstel van SHRM en ANSI wordt de rapportage van 5 (hoofd)metrics voorgesteld. Het rapport is per metric steeds als volgt opgebouwd: een beschrijving van de metric, het doel van de metric, de definitie, instructies om de metric te berekenen, hoe de metric te te rapporteren en een voorbeeldberekening.

De vijf metrics:

  1. Uitgaven aan menselijk kapitaal, inclusief salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden; aantal medewerkers en aantal fte; uitgaven aan het vervangen van personeel; uitgaven aan training en opleiding.
  2. Het vermogen om medewerkers te behouden; vrijwillig en totaal verloop, gemeten door het aantal vertrokken medewerkers te delen door het gemiddelde aantal medewerkers gedurende een bepaalde periode.
  3. Leiderschapspijplijn; gemeten als percentage van vastgestelde posities met een aangewezen opvolger en het percentage van vastgestelde, openstaande posities die intern worden opgevuld , gedurende een bepaalde periode.
  4. Kwaliteit leiderschap; wordt achterhaald via een enquête waarin gevraagd wordt naar de visie, succesgerichtheid, de mate waarin naar samenwerking wordt gezocht en in hoeverre leiders openstaan voor innovatie.
  5. Betrokkenheid; een index gebaseerd op relevante vragen in een medewerkeronderzoek. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen over toewijding (commitment), duidelijke doelstellingen voor medewerkers, support bij het behalen van de doelstellingen en de mogelijkheid voor medewerkers om zich te ontwikkelen.

Het voorstel sluit af met enkele notities over hoe derden (investeerders) te helpen bij het interpreteren van de metrics.

Op de site Business Finance wordt de discussie aangezwengeld of organisaties de waarde van hun Menselijk Kapitaal bekend moeten maken.

Het voorstel van SHRM en ANSI, inclusief voorbeelduitwerkingen, is hier te vinden.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.