Voors en tegens van omgekeerde mentoring

1

Omgekeerde (reverse) mentoring, het inzetten van jongere medewerkers voor het coachen van oudere medewerkers, is een trend. En zoals bij iedere trend, zijn er voor- en tegenstanders.

Lance Haun zou omgekeerde mentoring onder de domme management trends willen scharen. Hoewel hij een grote fan is van mentoring, het bevordert immers professionele relaties op de werkvloer, verzoekt hij organisaties twee keer na te denken voordat reverse mentoring wordt ingevoerd.

Reverse mentoring wordt in de praktijk vooral ingezet om oudere medewerkers te leren omgaan met sociale media en internet. Het inzetten van jonge coaches zou het verloop onder jonge medewerkers tegengaan. Zij hebben er een uitdaging bij en krijgen een kijkje in de keuken de manager.

Lance Haun stelt dat omgekeerde mentoring in een aantal opzichten een fout principe is. Volgens hem zou mentoring op basis van gelijkwaardigheid plaats moeten vinden. Het gaat om de gedeelde dialoog, het gezamenlijk leren en beiden beter worden  op de langere termijn. Mentoring is dus geen eenrichtingsverkeer. Het hoeft dus ook niet omgekeerd te worden. De informatiestroom loopt reeds beide kanten op.

Bij omgekeerde mentoring wordt een gehele generatie, de generatie Y, over één kam geschoren. Lang niet deze hele generatie heeft veel verstand van internet en sociale media. En als ze dat wel hebben, is het maar net de vraag hoe ze ermee omgaan, hoe ze het gebruiken. Wordt Facebook altijd voor het onderhouden van persoonlijke contacten gebruikt, dan is het de vraag of de coach weet hoe Facebook in te zetten voor zakelijke doeleinden.

Omgekeerde mentoring inzetten om jongere medewerkers te behouden die een niet-uitdagende functie vervullen, is een foute strategie. ‘Aardigheidjes’, zoals omgekeerde mentoring of gratis frisdrank, zijn slechts een zoethoudertje. Het geven van aandacht en waardering, eerlijke, directe feedback en het tonen van respect zijn veel belangrijker.

Het pleidooi van Lance Haun tegen omgekeerde mentoring kun je vinden op het blog TLNT.

Linda Dulye is juist warm pleitbezorgster van omgekeerde mentoring. Het verenigt 20-jarigen met senior managers voor het uitwisselen van kennis. De manager leert omgaan met nieuwe media en technieken. De jongere medewerker krijgt de kans om tijd door te brengen met het senior management.

Dulye werkte begin jaren negentig bij General Electric (GE) toen Jack Welch daar omgekeerde mentoring invoerde. En het was een instant succes. Jonge medewerkers hadden nu direct contact met senior leidinggevenden. Konden hun kantoor binnenlopen of samen met hen lunchen. Het idee van Welch was om managers te leren omgaan met computers en e-mail.

Indien organisaties geen geld hebben voor eindejaarsbonussen is omgekeerde mentoring volgens Linda Dulye een goed alternatief. Het zal leiden tot:

  1. Meer open communicatie tussen de werkvloer en het management; in onderzoek geven jongere medewerkers aan dat de kans om te spreken met het senior management een karakteristiek is van ‘a great place to work’ (favoriete werkgever). Zij willen werken voor managers die naar hen luisteren en bij omgekeerde mentoring krijgen ze daartoe de kans.
  2. Onderwijskundige veranderingen; omgekeerde mentoring zorgt voor een uitwisseling van kennis en ideeën. Juist op de werkvloer worden fantastische ideeën verzonnen die de concurrentiekracht van een organisatie kunnen versterken. Dit potentieel wordt ontsloten door omgekeerde mentoring.
  3. Het bouwen van relaties tussen medewerkers; coaching hoeft niet beperkt te blijven tot dezelfde afdeling. Het kan ook horizontaal ingezet worden, tussen verschillende afdelingen. Deze laatste benadering zorgt voor nog grotere leereffecten en nieuwe inzichten. De jonge mentor krijgt immers de kans ook nog eens in de keuken te kijken van een andere afdeling en krijgt wellicht zelfs nieuwe carrièremogelijkheden. En dat beperkt weer het verloop van medewerkers.

Deze lofzang op omgekeerde mentoring is te vinden op het blog van het Fox Small Business Center.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Peter van Dommelen op

    Door mijn vastberadenheid en rijke literair verleden met daardoor enorme inbeeldingskracht is het net niet mijn dood geworden op de arbeidsmarkt en word ik elke dag opnieuw leeggezogen, automatisch en op natuurlijke wijze. Zie daarvoor mijn facebookpagina en loopbaanontwikkeling op Linked In.