Vijf opleidingen die iedere kenniswerker zou moeten volgen

0

Michael Schrage is van mening dat veel opleidingen studenten niet (meer) voorbereiden op hetgeen van medewerkers in organisaties verwacht wordt. Hij doet daarom vijf suggesties voor vakken of opleidingen die kenniswerkers zouden moeten volgen om hun functie te kunnen blijven uitoefenen.

Multimedia Editing. Steeds minder vaak creëren of genereren kenniswerkers informatie zelf. In plaats daarvan bewerken, reorganiseren en prioriteren zij informatie van anderen. Kenniswerkers vatten samen, vullen aan en presenteren de informatie op begrijpelijke wijze. De informatie wordt dus echt bewerkt. Kenniswerkers moeten zich senang voelen bij het doorspitten van terrabytes aan informatie en daaruit de essentie destilleren en de data zodanig structureren en samenvatten dat het voor anderen toegankelijk is, via bijvoorbeeld een video of infographic. Een korte, strakke multimedia-presentatie brengt big data terug tot de essentie en is voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk.

Scenario-planning. Data moet dus omgezet worden in een verhaal, dat anderen aanspreekt. Het is echter nog beter als kenniswerkers verschillende scenario’s kunnen presenteren op basis van data. Scenario-planning is essentieel voor het formuleren van een strategie. Het denken in scenario’s dwingt mensen om na te denken over aannames en mogelijke risico’s. Denken in en presenteren van scenario’s vergt verklarende, analytische en literaire vaardigheden. Organisaties hebben behoefte aan personen die in scenario’s de toekomstige richting van de organisatie kunnen vatten.

Data-analyse. Kansen, statistieken en analyses zijn in toenemende mate van belang voor het identificeren en effectief managen van talent. Wie de film Moneyball heeft gezien weet dat de analyse van prestaties en het op basis van statistieken samenstellen van teams tot een dramatische verbetering in prestaties kan leiden. Uiteraard is ook een portie geluk nodig, maar kansen kunnen sterk verbeterd worden door je beslissingen op data te baseren. In de opleiding moet aandacht besteed worden aan het creatief omgaan met data. Aan het verzinnen en testen van nieuwe metrics die succes voorspellen. Studenten moeten gevoel krijgen bij statistieken en op basis daarvan geïnformeerde beslissingen nemen, die beter zijn dan de beslissingen van personen die niet over data beschikken of de vaardigheid om die data te analyseren.

Reverse Engineering. Bij reverse engineering wordt een product, dienst of experiment onderzocht (uit elkaar gehaald) om de precieze werking en de eigenschappen te achterhalen. Vervolgens wordt het product, de dienst of het experiment weer in elkaar gezet of herhaald. De reverse engineer krijgt door dit repliceren en reproduceren kennis en vaardigheden over iets dat werkt en succesvol is. Waarom werkt het concept van bol.com? Welke materialen worden gebruikt voor een touchscreen? Hoe zit een bepaald softwareprogramma in elkaar? Wat zorgt voor de beweging van gewrichten? Leren dus door eerst iets te ontleden. Studenten leren het verband tussen ontwerp en constructie kennen. Zij begrijpen dat waarde aan producten en diensten kan worden toegevoegd. Zij krijgen gevoel bij techniek en het belang van techniek en begrijpen dat het ontwerpen van een product of dienst een echte managementuitdaging is.

Het begrijpen van software. Het is niet de vraag óf kenniswerkers moeten leren programmeren. Het is de vraag wát kenniswerkers van programmeren en software moeten weten.Style-sheets, Python, Ruby-on-rails, xml, C++, Java, enz. Het draait in een wereld vol internet en computers om niets anders meer. De uitdaging voor mensen wordt om de grammatica, semantiek en cultuur van computertalen te begrijpen. Zelf programmeren hoeft niet. Maar begrijpen waar een computertaal over gaat en wat de grenzen en mogelijkheden van een programma zijn, is wel belangrijk. Inzicht in ‘de taal’ van apps en services die gebruikt worden is essentieel om alle mogelijkheden van deze apps en services te benutten. Kenniswerkers krijgen met deze opleiding kennis over het waarom en hoe van hun software en hoe deze software zich ontwikkelt.

Het volgen van deze opleidingen is nodig om in de pas te blijven lopen met ontwikkelingen waar organisaties nu mee te maken hebben. Kenniswerkers moeten weten hoe ze moeten samenwerken, data moeten analyseren en presenteren en hoe zij moeten innoveren en improviseren.

Dit artikel over noodzakelijke opleidingen voor kenniswerkers is te vinden op het HBR-blog.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.