Tweederde bedrijven wil minder personeel in 2010

2

Bijna twee op de drie P&O’ers wil het personeelsbestand in 2010 verkleinen.

Dat blijkt uit het Rewards Trend Survey-onderzoek van Towers Watson, waaraan 34 grote bedrijven meewerkten. Ook is de helft van de HR-managers voornemens om te snijden in opleidingen.

Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de ondervraagde organisaties al gericht in het personeelsbestand heeft gesneden om het bedrijfsresultaat te bevorderen, en dat 62 procent dat ook in 2010 nog van plan is. Opvallend is dat 35 procent voor 2010 een significante reductie (van 10 procent of meer) in personeelsaantallen verwacht.

Volgens HR-adviseur Raymond Welmers is het de laatste jaren geaccepteerder geworden om mensen te ontslaan en ze weer aan te nemen als het beter gaat: ‘De versoepeling van het ontslagrecht is een belangrijke katalysator daarin geweest. Maar het is sowieso geaccepteerder geworden om als bedrijf mee te ademen met de conjunctuur. Overigens is het wel zo dat organisaties dat anders doen dan bij vorige crises: toen werd de kaasschaafmethode gehanteerd, nu wordt veel meer rekening gehouden met zowel bepaalde medewerkers als de functies en onderdelen die cruciaal zijn voor een bedrijf.’

Mensen aannemen

Opmerkelijk is verder dat 57 procent van de ondervraagde bedrijven zegt bij een verbetering van de situatie van plan te zijn om het personeelsbestand flink uit te breiden. Kennelijk zijn bedrijven, mogelijk gehard door de recessie, niet huiverig het personeelsbestand te laten inkrimpen of uitbreiden naar gelang de bedrijfssituatie dit vraagt.

Maar is dat niet vreemd, voor wie bedenkt dat we eind dit jaar vermoedelijk al weer afstevenen op een krappe arbeidsmarkt? Raymond Welmers van Towers Watson: ‘Dat lijkt absoluut merkwaardig, maar het is wel te begrijpen. Bedrijven snijden op vervangbare plaatsen, uitvoerend of productiepersoneel bijvoorbeeld. In die delen van de organisatie zitten relatief veel mensen, maar ze zijn ook inwisselbaar. In de top en op strategische plekken wordt niet gesneden. Volgens mij is die slimheid het meest kenmerkend voor hoe HR met deze crisis omgaat. Een andere manier waarop je die slimheid ziet is dat organisaties slimmer lijken om te gaan met hun HR-budgetten. Door een andere verdeling van het budget, bereik je een hoger rendement op bepaalde onderdelen. Een bedrijf met veel jongeren zal bijvoorbeeld meer investeren in loopbaanbegeleiding dan in pensioenen. Bedrijven zijn erg bezig met het optimaliseren van het effect van hun HR-investering, de crisis heeft die trend geïntensiveerd.’

Opleidingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat precies de helft van de bedrijven in 2010 wil gaan besparen op opleidingen. ‘Het verbaast me niet, maar ik ben het er niet mee eens. In de eerste plaats is alles wat met ontwikkeling te maken heeft een bindende factor voor mensen. En in de tweede plaats is het zo dat wanneer de economie aantrekt, je achter de feiten aanloopt wanneer je niet hebt geïnvesteerd in je personeel. Bij beursgenoteerde bedrijven zou een oorzaak voor dergelijke bewegingen kunnen zijn dat men aan aandeelhouders een snel en vooral zichtbaar signaal wil afgeven. Je geeft de indruk kort op de bal te spelen door snel in de kosten te snijden.’

Overigens wordt er voor de high potentials binnen de organisatie niet op opleidingen bespaard. Wellicht hangt dat samen met een andere onderzoeksuitkomst, namelijk dat 85 procent van de ondernemingen bezorgd is over het behoud van belangrijke talenten. De helft van de bedrijven neemt één maatregel om hen te behouden, 36 procent zelfs twee of meer maatregelen.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Een raar en ongeloofwaardig verhaal. Nu wordt ineens de crisis aangehaald om medewerkers te ontslaan. Een beetje historisch besef leert dat bedrijven altijd mensen ontslaan. In een hoogconjunctuur heet het dan “ontslaan omwille van efficiency (meer winst maken)”. En nu dus minder mensen omdat het slecht gaat. Mijn mening is dat er juist in de crisis meer geinvesteerd dient te worden in mensen. Anti-cyclisch beleid voeren dus. Juist nu willen mensen aan het werk blijven en juist nu moeten meer mensen in vaste dienst komen om de economie te stimuleren. Zij kunnen dan weer meer uitgeven en consumeren. Alle sectoren profiteren dan mee. Gesteld wordt dat er in de top en op andere strategische posities niet wordt gekrimpt. Ook al niet geloofwaardig. De huidige crisis heeft juist aangetoond dat deze is veroorzaakt door beslissingen van ….juist dezelfde top. Maar nee, in het ergste geval gaan deze figuren gewoon weg met riante regelingen die dus gewoon betaald worden door de medewerkers onderin de organisatie. Wie geloofd nog in dit soort verhalen van bedrijven? Het wordt tijd om nu eens flink te gaan investeren en dus meer mensen aan het werk te zetten ipv ontslagen. Het wordt ook tijd om overheidssectoren die zgn. moesten concureren en in de markt zijn gezet, weer terug te halen bij de overheid. Denk daarbij aan onzinnige marktwerking in de nutssector, de gezondheidszorg enz. Ophouden met die onzin en dubbele agenda’s.

  2. Ook wij bij KCH Human Capital Management doen onderzoek naar vacatures en opleidingsbehoefte binnen detailhandel en groothandel en industrie.
    Onze bevindingen zijn, dat ondernemers besluiten tot opleiden als het direct resultaat heeft. Wel wordt er momenteel uitstel gedaan van opleidingsprogramma’s als dat tot de mogelijkheden, blijkt te kunnen behoren. Dit betekent nog steeds geen afstel. De leidinggevenden worden wel extra ontwikkeld op verschillende werkgebieden, als coach van betrokken medewerkers, ontwikkelen van ondernemende medewerkers en medewerkers aanspreken en begeleiden in zelfstandige rollen binnen teams.
    ondernemersplein
    kchhcm

    Roelf Jager