Tien tips voor meer diversiteit

0

Diversiteit wordt vaak gemeten door te kijken naar gender en ras, en soms wordt leeftijd er ook nog bij betrokken. Maar er is nóg een grote groep mensen waar we veel meer gebruik van kunnen maken: mensen met een handicap. In dit Amerikaanse artikel geven deskundigen tien tips.

Veel mensen met een handicap lukt het nog niet om aan het werk te komen. En die pijn wordt alleen door henzelf gevoeld. Maar wanneer we weer te maken krijgen met een krappe arbeidsmarkt gaat het ook bedrijven pijn doen. Er ís namelijk wel talent, alleen weten ze het niet te ontsluiten omdat de verpakking anders is.

Tien tips:

  1. Focus op de persoon, niet op de handicap. Je hebt mensen aangenomen omdat ze iets konden, omdat ze bepaalde vaardigheden hadden. Het is goed om je daarop te concentreren.
  2. Onderschat noch overschat mensen: probeer ze (net als alle anderen) zoveel mogelijk te zien voor wie ze helemaal zijn. Laat je niet leiden door vooronderstellingen, maar ga met ze in gesprek over wat ze wel en niet kunnen.
  3. Veroordeel mensen niet om wat ze niet kunnen of weten. Vertel wat je van ze verwacht en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Wederom: net als bij alle anderen.
  4. Als mensen het werk niet aankunnen, kijk dan of ze wel het juiste werk doen. Misschien is een kleine aanpassing nodig, maar misschien zijn grotere veranderingen noodzakelijk. Wellicht zijn er effectievere manieren om hun talenten te gebruiken.
  5. Probeer een beetje normaal te doen bij mensen met beperkingen, en laat stigma’s niet al teveel in de weg staan van een normale omgang. Houd de communicatielijnen open, en wees op een normale manier respectvol.
  6. Sommige mensen met beperkingen zijn zeer visueel ingesteld. Daarom kan het zijn dat ze wat meer tijd dan anderen nodig hebben om een vraag te beantwoorden of een gedachte af te maken. Dat kan voor anderen misschien wat awkward overkomen, maar onderdruk de behoefte om de stilte meteen op te vullen met nieuwe tekst.
  7. Communiceer duidelijk, al geldt dit eigenlijk voor iedereen. Mensen hebben verschillende manieren van informatie verwerken. Het is dan goed om er zeker van te zijn dat mensen je boodschap goed begrepen hebben.
  8. Geef mensen heldere instructies en duidelijke feedback. Wees niet bang om mensen met beperkingen net zo duidelijk aan te spreken als anderen.
  9. Creëer een cultuur waarin werknemers om hulp durven vragen en vragen durven stellen. En ook deze tip is eigenlijk goed voor iedereen.
  10. Communiceer vaak en duidelijk over wenselijk sociaal gedrag, ook al vind je sommige dingen eigenlijk te vanzelfsprekend. En wees je ervan bewust dat sommige mensen met beperkingen bepaalde sociale codes niet kennen. Al met al is het voor iedereen goed om regelmatig te praten over cultuur.

Opvallend

Wat opvalt aan deze tips, is dat ze eigenlijk op iedereen van toepassing kunnen zijn. Dit sterkt het idee dat inclusiviteit goed is voor de héle organisatie, of er nu wel of niet mensen met beperkingen werken.

 

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.