Tevreden medewerkers presteren beter. Voor of tegen?

2

De laatste tijd is er veel aandacht voor de tevredenheid en betrokkenheid van personeel. Betrokken en tevreden personeel is productiever en klantvriendelijker, zo wijzen diverse onderzoeken uit. Maar zoals altijd is ook daar iets tegenin te brengen.

Op het blog van Businessweek worden door enkele professoren de argumenten voor en tegen op een rij gezet. 

Voor: Zorg voor een glimlach op het gezicht van medewerkers en tel je zegeningen als werkgever

Teresa Amabile en Steven Kramer stellen dat uit onderzoek blijkt dat tevreden medewerkers beter presteren. Ze hebben daar ook zelf onderzoek naar verricht. En of je nu kijkt naar start-ups of multinationals, steeds blijken medewerkers productiever en creatiever als ze meer positieve emoties hebben. Positieve gevoelens hebben zelfs een naijl-effect. Geluksgevoelens zorgen langere tijd voor positieve effecten, ook nadat deze al verdwenen zijn.

Onderzoeksinstituut Gallup becijferde dat in de VS niet betrokken, ontevreden medewerkers jaarlijks 300 miljard dollar kosten door lagere productiviteit. Aanvullend onderzoek laat zien dat toekomstige winst en omzet voorspeld kunnen worden op basis van de gevoelens van medewerkers in een eerder stadium.

Teresa Amabile en Steven Kramer sluiten af met de constatering dat veel managers nog steeds denken dat medewerkers onder druk beter presteren en dat het inboezemen van angst de beste motivator is voor medewerkers. Maar kijkend naar de onderzoeksdata is er toch geen andere conclusie mogelijk dan dat tevreden medewerkers beter presteren.

Tegen: Tevredenheid zorgt voor zelfgenoegzaamheid

Costas Markides, professor aan de London Business School, vindt dat vanzelfsprekendheden soms kritisch moeten worden beschouwd. Iedereen is het erover eens dat we moeten spreken van het halfvolle glas, in plaats van het halflege glas. Het positieve moet benadrukt worden.

Maar is dat een juiste manier van kijken? Markides haalt onderzoek aan van doctoraal-student Clark Gilbert. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen die het glas als halfvol zien het niet beter doen dan hen die het glas halfleeg zien. De mensen die het glas zowel als halvol als halfleeg zien presteren het beste. Zelfs op het rotsvaste geloof dat we positief moeten zijn valt dus nog wel iets af te dingen.

Hetzelfde geldt voor ‘ons geloof’ dat tevreden medewerkers productiever zijn. Het hebben van tevreden medewerkers heeft vele voordelen, maar brengt tevens kosten met zich mee die soms de voordelen volledig teniet doen.

Bijvoorbeeld, medewerkers kunnen zich zo comfortabel voelen met de status quo dat ze in opstand komen tegen veranderingen. En juist in het huidige klimaat moeten organisaties beweeglijk zijn en zich steeds aanpassen aan veranderende omstandigheden om succesvol te kunnen zijn.

Nog een potentiële bedreiging is het feit dat medewerkers zo tevreden kunnen zijn met hun huidige werk dat zij terugdeinzen voor nieuwe uitdagingen. Juist ontevredenheid met de huidige situatie leidt tot een zoektocht naar alternatieven en innovatie. Markides vervolgt met een opvoedkundige tip. Iedere ouder weet dat het goed is om af en toe nee te zeggen. Organisaties moeten dat ook doen en niet streven naar tevreden medewerkers door nooit nee te zeggen.

Markides sluit af met te stellen dat organisaties keuzes moeten maken. En bij het maken van keuzes zijn er winnaars en verliezers. Het is onmogelijk om iedereen de hele tijd gelukkig te maken en houden. ‘Als iedereen in de organisatie gelukkig is, is dat omdat je als leider faalt om te leiden.’

Deze bijdrage is te vinden in de Debate Room van Businessweek.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Lodi Planting op

    Interessant en zeker actueel. Een ander voordeel van tevreden werknemers is dat zij wensen te blijven bij de organisatie. Zie mijn blog hierover op retentie-management dot com.

  2. Gregory Mehciz op

    Tevreden medewerkers is iets anders dan medewerkers die tevreden zijn met wat ze nu hebben en daar geen verandering in zouden willen. Tevreden medewerkers gaat over je kunnen ontwikkelen, serieus genomen worden (dus eerlijk worden behandeld en nee te horen krijgen als het ook daadwerkelijk nee is), bij kunnen dragen aan de organisatie en met name de dingen kunnen doen waar je goed in bent. Juist deze medewerkers zullen open staan voor veranderingen, omdat ze dan worden uitgedaagd.

    Volgens mij zijn er op deze manier vele voordelen te behalen door medewerkers zich te laten ontwikkelen tot tevreden medewerkers.