Strategische personeelsplanning in de zorg: de bredere blik aanboren

0

Hoe plan je de inzet van personeel in de gezondheidszorg, waar budgetten met politieke winden meewaaien? Maak SPP tot vast onderdeel van je meerjaren beleids- en begrotingscyclus, adviseert HRM-consultant Hanneke Moonen. ‘Kijk niet alleen vooruit, maar ook breed, over teams en afdelingen heen.’

Strategische personeelsplanning in de zorg … vált er in de zorg wel iets te plannen?

‘Vooruit kijken is in deze sector beslist lastig, je bent afhankelijk van veel ontwikkelingen buiten de organisatie, zoals afspraken met de zorgverzekeraars, veranderende wet- en regelgeving. Je kunt dan werken met scenario’s. En buiten dat zijn er nog genoeg ontwikkelingen waar je wel op kunt sturen. Digitalisering bijvoorbeeld. Of een vergrijsd personeelsbestand. Daar moet je tijdig wat mee doen. De zorg kent weinig doorstroom. Hoe maak je je personeelsbestand wendbaarder? En doe je dat vrijwillig of met dwang?  Hoe reageer je op krapper wordende budgetten? Veel instellingen doen als eerste de flexkrachten eruit. Maar is dat wel zo verstandig als je aan de basis juist meer flexibiliteit wilt organiseren? Wat is de goede verhouding vast-flex en hoe bereik je dat? Er breken weer tijden van personeelsschaarste aan. Hoe voorkom je dat instellingen elkaars medewerkers gaan wegkapen? Hoe zorg je dat je een echt aantrekkelijke werkgever bent als je op financieel vlak niet zo veel te bieden hebt? Misschien kun je je onderscheiden op het aantrekkelijk maken van het werk, ruimte voor ontwikkeling of iets anders. Een organisatie kan veel winnen als er niet gelijk vanuit de korte termijn en vanuit het eigen team- of afdelingsbelang op ontwikkelingen wordt gereageerd. Met een net even wat bredere blik over de afdelingsgrenzen heen kijken, buiten de waan van de dag treden, dat is de basis voor strategische personeelsplanning.’

Kun je een concreet voorbeeld geven wat zo’n proces van met de benen op tafel dan oplevert?

‘In een ziekenhuis was de spoedeisende hulp (SEH) een topafdeling van superervaren en op elkaar ingespeelde krachten, zonder enig verloop, een ziekteverzuim van bijna nul. De afdeling medium care was juist heel zorgelijk. Er was te veel doorstroom, er werkten veel jonge mensen, ze kregen de nachtdiensten niet vol. Bij de analyse bleek de SEH weliswaar op dit moment geen problemen te hebben, maar daar stevende de afdeling wel op af. De leeftijdsopbouw was onevenwichtig, met voornamelijk ouderen die daar al jaren werkten waardoor op termijn de nachtdiensten in gedrang kwamen en in een gesloten team bleef alle expertise op één plek en stonden mensen minder open voor verandering. De eerste conclusie was dat het niet zo zeer het probleem was van de leidinggevende van medium care, maar van het hele managementteam. En dat er ook mooie oplossingen bestonden die voor iedereen beter waren. Uiteindelijk is van de medium care een soort zelflerende opleidingsunit gemaakt. SEH-medewerkers werden aangemoedigd om ook op andere afdelingen aan de slag te gaan, zodat op de spoedeisende hulp meer ruimte kwam voor jong en minder ervaren en kennis en ervaring werd gedeeld en verspreid.’

Wat is de rol van HR?

‘Managers hebben vaak niet van SPP gehoord. HR zorgt er om te beginnen dus voor dat het op de agenda komt, dat de urgentie wordt getoetst en dat managers tijd vrijmaken in hun agenda. Vervolgens mag het  geen papieren tijger worden, van beleidsplannen of eindeloze spreadsheets. De uitdaging voor HR is de goede vragen aan de orde stellen die leiden tot een scherpe analyse én actieplannen, waar vervolg aan wordt gegeven. De rol is ook uitdagen om verder vooruit te kijken en de strategie met elkaar scherp te vertalen naar de impact op het werk in de toekomst. HR kan dan de bredere blik aanboren. Door managers breder te laten  kijken naar inzetbaarheid, kwaliteit, potentieel, vast-flex en leeftijdsopbouw.’

Hanneke Moonen is auteur van het HOE-boek voor strategische personeelsplanning

Meer lezen over HRM In de zorg:

Lees meer over:

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van XpertHR Actueel. Ze schrijft al jaren over HR en personeelszaken.