‘Stel beeldvorming over ouderen bij’

11

Werkgevers hebben nog steeds negatieve beeldvorming over ouderen. Dat zorgt ervoor dat ouderen lastig aan een nieuwe baan komen wanneer dat nodig is.

Dat schrijft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in het rapport   ‘G(oud)! Kansen creëren voor werkloze ouderen’.

Volgens de RWI worden oudere werknemers minder snel werkloos dan jonge werknemers. Maar wanneer ze eenmaal werkloos zijn, blijkt het moeilijker voor ouderen om weer werk te vinden. In het rapport analyseert de Raad waarom het oudere werklozen zelden lukt om het werk duurzaam en op passend niveau te hervatten.

Beeldvorming werkgevers

Een deel van die moeilijkheid ligt in de onjuiste beeldvorming over ouderen bij werkgevers. Die is nog steeds negatief, zegt Mechelien van der Aalst, beleidsadviseur bij de RWI. ‘Werkgevers denken bijvoorbeeld dat ze vaker ziek zijn, niet meer mee kunnen komen met moderne technologie en minder productief zijn. Het probleem is dat dat stereotypen zijn, die zeker niet hoeven te berusten op waarheid. Kijken we naar het ziekteverzuim, dan weten we dat ouderen minder vaak maar wel langer verzuimen. Ook weten we dat ouderen in de zelfde functie net zo productief kunnen zijn als jongeren.’
Dat er soms lastigheden zijn, erkent Van der Aalst ook: ‘In banen waarin veel kennis over moderne technologieën nodig is, passen ouderen wellicht minder goed. Maar in andere functies kunnen ze prima aan de slag. Werkgevers zien de voordelen soms ook wel, maar die zouden nog nadrukkelijker naar voren mogen komen. Voordelen zijn bijvoorbeeld hun loyaliteit en extra kennis en ervaring.’

Oorzaak beeldvorming

Dat werkgevers zo over ouderen denken, ligt ook bij het verleden: ‘Mensen konden al op hun 58ste met de VUT. Maar nu moeten ouderen door, en ze willen door. De helft van de 55-plussers werkt, en dat aantal stijgt alleen maar. Ze zijn helemaal niet uitgeblust, ze willen juist dolgraag aan het werk. Dan is het heel vervelend als je om je leeftijd aan de kant wordt gezet.’

Opdracht voor bedrijven

Wat moeten werkgevers nu precies doen? ‘Bij de invulling van een vacature wil je de beste persoon aannemen. Schrijf iemand niet te snel af wanneer hij ouder is dan 55. Geef de kans aan het individu om zich te presenteren. Stap over het stereotype heen en kijk wat de persoon allemaal kan.’
Daarnaast kunnen bedrijven kijken naar de specifieke behoeften van oudere werknemers (net zoals ze kijken naar de levensfase-specifieke behoeften van jongeren): ‘Ouderen hebben bijvoorbeeld behoefte aan maatregelen om het werk interessant te houden en zouden gestimuleerd kunnen worden zich te blijven ontwikkelen (via loopbaangesprekken, trainingen, nieuwe taken, etc.’

Re-integratieondersteuning

Naast aanpassing van de beeldvorming, roept de RWI op afspraken te maken over de positie van ouderen bij re-integratieondersteuning door UWV en gemeenten. Door het kabinet-Rutte wordt daar nu stevig op bezuinigd. Zo werken netwerkgroepen goed voor zelfredzame ouderen. De RWI raadt aan om dit instrument overeind te houden. Bij niet zelfredzamen is intensievere begeleiding nodig, zoals één-op-één-coaching of omscholing naar sectoren waar tekorten zijn.

Oudere zelf

Tot slot kan de werkloze oudere zelf zijn situatie verbeteren door bijvoorbeeld breder te zoeken dan zijn oude functie en door goed de mogelijkheden van internet te verkennen. Ook is het met name voor deze groep belangrijk niet alleen te reageren op schriftelijke vacatures, maar actief te netwerken.

Project 55-plus

Een fundamentele verbetering van de positie van werkloze ouderen vraagt om een meerjarige en krachtige alliantie van partijen op de arbeidsmarkt. De RWI ziet het project 55-plus, dat sociale partners als uitvloeisel van het pensioenakkoord willen starten, als een unieke gelegenheid om te komen tot creatieve en daadkrachtige initiatieven vanuit de regio en sectoren. De RWI zal de komende periode praktische input leveren aan dat project.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

11 reacties

 1. Toch raar dat in mijn directe omgeving JUIST de ouderen ontslagen worden en NIET meer aan het werk komen. Er heerst een ware leeftijdsdiscriminatie bij werkgevers. Het UWV zou dit ook moeten weten en weten het ook wel. Steken alleen de kop in het zand. En dat soms na 40 jaren inzet voor de maatschappij waar de jeugd zo van geniet. Jeugd meldt zich vaker ziek, inderdaad. Maar heeft dat ook niet te maken met het drukke uitgaansleven? En dan al dat getwitter en andere sociale nonsens-talk onder werktijd. De werkgevers zouden dat eens meer onder ogen moeten zien. Ouderen benutten de werktijd beter voor een baas dan de jongeren.

 2. ?Ouderen hebben bijvoorbeeld behoefte aan maatregelen om het werk interessant te houden en zouden gestimuleerd kunnen worden zich te blijven ontwikkelen (via loopbaangesprekken, trainingen, nieuwe taken, etc.)? Dit onderschrijf ik van harte, echter ervaar ook dat ik niet aan een baan kom als 56-jarige, of er is sprake van wel zo slim gebruik van stimuleringsmaatregelen door een werkgever bij het aannemen van een 55-plusser, dat je je als werknemer misbruikt voet. Ik denk dat er momenteel zoveel kandidaten op een vacature solliciteren dat een CV niet meer wordt bekeken op wat iemand allemaal kan, maar gekeken wordt naar of de ervaring en opleiding van een kandidaat 1 op 1 aansluit op de functie. P&O-ers bevestigen dat ook. Een 100% aansluiting komt nauwelijks voor. Bovendien is er daarmee voor een 55-plusser geen ontwikkeling meer mogelijk en zit je als 55-plusser in een baan waar je je niet gelukkig in voelt. Ik besef dat het niet mee zal vallen om het probleem op te lossen. Wel weet ik hoe het is om afwijzing op afwijzing te ontvangen, terwijl je dolgraag nog jaren aan de slag wilt in een aantrekkelijke baan en weet dat je een verschil kunt maken voor een potenti?le werkgever. Kortom: ik ben voorstander van daadkrachtige initiatieven en werk daar graag aan mee (op dit moment via Talent Plus). Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de input van de RWI.

 3. Jos Driessen op

  Het negatieve beeld dat veel werkgevers en vooral ook enkele W&S-bureaus van de ouderen hebben is zo groot, dat ze niet eens meer de moeite nemen om te kijken of je als oudere geschikt zou kunnen zijn voor een functie,
  De politiek bewijst slechts lippendiensten aan de door hun zelf geinitieerde wetgeving terzaken van o.a. leeftijds-, geslachts- en rassendiscriminatie.
  Daarbij is het zo simpel:
  Stel voor de bedrijven verplicht dat hun peresoneelsopbouw een afspiegeling moet zijn van de opbouw van de beroepsbevolking, uiteraard met redelijke marges.
  De controle is ook simpel: de bedrijven moeten ieder jaar de verzamelloonstaat indienen bij de belastingdienst. Laat een eenvoudig programmaatje los op de digitaal aangeleverde gegevens en je weet alles.
  Stel cumulatief stijgende boetes in bij overtredingen, bijvoorbeeld ? 25.000 bij de eerste, ? 50.000 bij de tweede, ? 100.000 bij de derde overtreding, dan heeft discriminatie snel zijn langste tijd gehad.
  Maar ja, de politiek moet wel willen.
  En onze politieke vertegenwoordigers (?!) zitten in de raden van toezicht.
  Een schelm die daar iets negatiefs bij denkt…………!

 4. Bij dit alles komt dat als je dan 30 of 40 jaar gewerkt hebt en werkloos wordt je maximaal 3 jaar WW ontvangt waarna je de bijstand in kunt gaan. Als dank voor het feit da werkgevers je niet meer zien zitten.

 5. Wat jammer dat alle instanties geen enkele interesse hebben naar het onderzoek van Prof. Maarssen van den Brink die in 2004 een onderzoek heeft gedaan bij 3000 bedrijven van middelgroot tot groot. Die uitslag logenstraft elk artikel en uitspraken van werkgevers en overheid. Wat bleek de beide groepen “kosten” evenveel, maar daar hoor je echt niemand over! Ook projecten als Grijs Werkt, Senior Power waren gedoemd te mislukken, want werkgevers hebben nu eenmaal hun denkmodel vast in hun hoofd zitten. En organisaties al VNO/NCW, MKB wakkeren dat nog steeds aan.
  Het is een strijd die je pas kan winnen, wanneer we echt een tekort aan arbeidskrachten gaan krijgen de komende jaren, dan hoor je de werkgevers ook weer jammeren, dat ze geen goede mensen kunnen binnen halen en houden!

 6. Heel lang heb ik gedacht: ?Nou, het wordt misschien allemaal wel wat moeilijker als je ouder word, maar als je ?cht wil, dan kom je heus wel weer aan de slag?. Ik wilde en wil nog steeds niet bij de klagers horen, die de schuld voortdurend bij de ander leggen. Zodra je hardop uitspreekt:?ze willen me niet meer vanwege mijn leeftijd?, komt er van alles in me boven. Als een ander deze opmerking maakte, heb ik eerlijk gezegd nogal eens gedacht, daar een soort gelatenheid in te horen, en soms een soort acceptatie of misschien wel een excuus voor hen zelf om niet meer te hoeven werken. Er klinkt in door ?ik kan er immers niks aan doen?.

  Eigenlijk precies tot het moment dat ik 50 was geworden. Ik verbaas me sindsdien nog steeds over de afwijzingen die binnen stromen. Vandaag ontving ik er nog ??n, waarbij als reden staat aangegeven: ?Ons inziens voldoet u niet voldoende aan de functie-eisen?, terwijl ik echt helemaal compleet aan de functie-eisen voldoe die in de vacature genoemd worden. Ondanks het feit dat dit natuurlijk niet de eerste keer is dat me dat overkomt, ben ik telkens weer ontzettend verbaasd: staat er dat nu echt dat ik niet aan de functie-eisen voldoe???? Hoe kan dat nu, hebben ze mijn brief niet gelezen en mijn C.V. niet bekeken? Nu, inmiddels denk ik, dat ze inderdaad niet verder komen dan mijn geboortedatum. De rest hoeven ze al niet meer te weten. Je brief beland al op de stapel ?afwijzen? ?dat is zo?n oude!?. Omdat ik vaak te horen krijg dat ik er jonger uitzie, dan mijn werkelijk leeftijd (inmiddels 51), besloot ik op een bepaald moment een fotootje op mijn C.V. te plakken. Ik dacht ?dan zien ze dat ik nog niet zo?n oude taart ben, misschien helpt dat?. Maar nee, helaas, geen enkel effect. Ze stuiten toch alweer snel op mijn geboortedatum in mijn C.V. Uit wanhoop heb ik zelfs een tijdje geprobeerd mijn geboortedatum achterwege te laten, en 10 jaar uit mijn C.V. te schrappen, maar ook dat mocht niet baten. Het was waarschijnlijk te verdacht of misschien vond men het onzorgvuldig. Het had in elk geval niet het gewenste effect en het voelde ook niet helemaal goed, dus daar maar weer mee gestopt. Op een keer had ik telefonisch contact over een vacature, waarin enorm veel enthousiasme ontstond bij mijn gesprekspartner. Desondanks kreeg ik meteen na het versturen van mijn sollicitatiebrief een afwijzing. In een wederom telefonisch contact kreeg ik te horen dat het geen enkele zin had om nog ergens op te rekenen, want ik sloot niet genoeg aan, er waren anderen die beter aan zouden sluiten! Dat er meer kandidaten waren was op het moment van het eerste gesprek ook al bekend en toen was er geen enkel negatief signaal over mijn aansluiting! Maar ja, ?. Ze zeggen het niet, h?!. ?..?Het is de leeftijd?. Want dan zouden ze aan leeftijdsdiscriminatie doen! Alsof ze dat nu niet doen. Het geeft je zo?n machteloos gevoel. Als ik het probeer toe te geven, of hardop uit te spreken: ?Ze willen me niet vanwege mijn leeftijd!?, komt alles in me in opstand. Nog steeds! Ik wil het niet weten. Kom op, het kan toch niet zo zijn dat we op ons 50stige afgeschreven worden. Ik kan het echt bijna niet geloven. En dat in deze tijd! We moeten nog 27 jaar mee, en dat kan ook nog gemakkelijk! Bij de meeste van ons dan. Natuurlijk, we krijgen onze gebrekjes en we zijn wat eerder moe, maar we zijn wel doorzetters, en gemotiveerd en we w?llen en we hebben wat te bieden! Zo blind kunnen werkgevers toch niet zijn. Ik wil nog steeds bij mijn motto blijven:??t is misschien wel wat moeilijker, maar als ik echt wil dan lukt het?, anders vind ik het zo uitzichtloos worden.

  Overigens ben ik in september begonnen aan een nieuwe HBO-opleiding. Deze opleiding duurt 4 jaar, terwijl ik genoeg dertigers en veertigers hoor zeggen ?daar moet ik niet meer aan denken?. Het is in het kader van dit onderwerp ook wel een interessante opleiding, die ook mede beoogd de beeldvorming over ouderen in onze maatschappij te veranderen. Het is de opleiding ?toegepaste

 7. P.S. foutje moet zijn: we moeten nog 17 jaar mee. Zie je hoe fit ik nog ben? Wil gewoon 27 jaar. 🙂

 8. Bert Huisman op

  In 2010 plaatste ik een artikel waarbij ik de 45 plusser nadrukkelijk in een gunstig daglicht zette. Een jaar later is er nog niets veranderd…!

  Een korte impressie:

  “Hoezo weinig kansen voor 45-plussers op de arbeidsmarkt? Zwollenaar Bert Huisman ziet deze groep juist als die met de meeste potentie. Natuurlijk is de jeugd wel de toekomst, maar als het op potentie voor de arbeidsmarkt aankomt kijkt Zwollenaar Bert Huisman toch in de eerste plaats naar de werknemer van 45+. ….. “Deze groep wordt gevormd door gemotiveerde mensen. Vaak specialisten op hun gebied, met levens- en werkervaring.Gebrand op een nieuwe uitdaging. Ze zijn niet vaker ziek dan jonge mensen en zijn rond hun vijftigste levensjaar zelfs op de top van hun productiviteit…”

  Op mijn website onder de rubriek nieuws vind je het volledige artikel. Als je denkt dat het helpt de beeldvorming positief te be?nvloeden stuur het dan door naar werkgevers in je relatienetwerk.

  Zelf ben ik op 53 jarige leeftijd van carri?re gewisseld. Na 28 jaar trouwe dienst heb ik het lot in eigen handen genomen. Ben een studie begonnen en ik startte mijn eigen bedrijf.

  Tips!

  Wat ik de “plussers” mee wil geven is dat het van het grootste belang is niet in een slachtofferrol te gaan zitten.

  Als je geen werk meer hebt dan ben je in mijn ogen full time in de gelegenheid om een andere baan te vinden. Aanpakken dus.Op tijd je bed uit, in de kleren en erop uit!

  Solliciteren op geplaatste vacatures in kranten en op het internet heeft voor 45 plussers niet zo veel zin. Ik mag het zeggen. Op papier ben je al snel oud. Natuurlijk krijg je dat niet te horen bij je afwijzing (als je die al krijgt). Weet in elk geval dat het hier gaat om maar 30% van alle banen. Dus laat ze niet liggen, maar verwacht er niet te veel van.

  Meer succes is te behalen bij het gericht netwerken voor een nieuwe baan. In het via via circuit gaat 70% van de banen van hand tot hand.

  Zorg dat je binnen de muren van bedrijven komt. Ga ori?nterende gesprekken aan. Vraag om een rondleiding, kortom gebruik je fantasie.

  Zet je netwerk in bij het zoeken naar werk. Vertel ze duidelijk wat voor baan je zoekt. Hoe specifieker je bent des te beter kunnen ze met je mee kijken.

  En werkgevers, laat die gouden kans niet aan je neus voorbij gaan. Voor je het weet heeft je concurrent deze kandidaat in dienst en heb jij straks als de economie weer aantrekt het nakijken!

 9. Hans Oosterlaan op

  Wij hebben de afgelopen jaren, juist veel succes geboekt met het werk vinden voor 50+ en 55+. Dit betreft dan soms wel een totaal andere richting, en er moet soms worden omgeschoold. Juist de wat oudere medewerker brengt stabiliteit, en continuiteit in het bedrijf. Daar naast is er veel kennis aanboord, en motivatie om dit over te dragen. De resultaten zijn dan ook positief, en worden zeer gewaardeerd.

 10. Egbert Wientjes op

  Job search en een op een jobcoaching is m.i.het antwoord op deze problematiek.
  Gesteund door een strenge werkgevers bonus/malus controle op het discrimineren op basis van leeftijd.

 11. Egbert Wientjes op

  SENIOR POWER dient levendiger onder de aandacht te worden gebracht door de doelgroep zelf zowel als door de overheid…..en last but not least…..”goede”werkgevers in NL.