Steeds meer werknemers willen doorwerken tot 65 jaar

3

Het aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in vier jaar tijd verdubbeld: van 21 procent in 2005 naar 42 procent in 2009.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2009 (NEA) door TNO en CBS.

In 2009 lag de bereidheid om door te werken tot 65 jaar bij zowel jonge als oudere werknemers boven de 40 procent. Ten aanzien van het niet willen doorwerken is er echter een verschil tussen jonge en oudere werknemers. Ongeveer 4 van de 10 werknemers ouder dan 55 jaar geven aan dat ze niet tot 65 jaar willen doorwerken. Onder werknemers jonger dan 25 jaar is dat maar 2 van de 10. Eenderde van de jongere werknemers geeft aan het nog niet te weten.

Volgens onderzoeker Lando Koppes is de verdubbeling zeer opvallend: ‘De enquête wordt ingevuld door zo’n 20.000 mensen, dus schommelingen komen niet zomaar door toevalligheden, dan is er echt iets aan de hand.’
Koppes ziet drie oorzaken voor de stijging van het aantal mensen dat wil doorwerken tot 65 jaar: ‘In de eerste plaats is het zo dat fiscale maatregelen het aantrekkelijker maken om langer door te werken. Met andere woorden: door de versobering van het prepensioen en dergelijke, hebben mensen echt inkomen uit arbeid nodig om alles te kunnen betalen. Daarnaast zal ook de brede maatschappelijke discussie een rol spelen. En ten slotte is er nog een ander effect denkbaar: het aantal mensen dat aangeeft door te kunnen werken is gestegen. Het is te verwachten dat wanneer mensen door kunnen werken, ze ook eerder door willen werken. Voor een deel komt dat trouwens ook door de toegenomen aandacht van werkgevers voor het vitaal en inzetbaar houden van personeel. Als er aandacht is om mensen lekker in hun vel te laten zitten, kunnen en willen ze in zo’n omgeving wel langer doorgaan.’

Doorwerken ná 65

Uit het onderzoek blijkt verder dat 13 procent ook nog wel door wil werken na het 65ste levensjaar. Ongeveer 58 procent geeft aan niet langer te willen doorwerken en de rest (29 procent) weet het nog niet. De bereidheid door te werken na het 65ste levensjaar verschilt tussen werknemersgroepen. Mannen (15 procent) geven vaker aan door te willen werken na hun 65ste dan vrouwen (10 procent) en hoogopgeleide werknemers vaker (18 procent) dan laag (10 procent) en middelbaar opgeleiden (11 procent). Jongere werknemers weten vaak nog niet of zij na hun 65ste jaar werkzaam willen blijven. Oudere werknemers hebben hiervan een beter beeld; ruim 6 van de 10 geven aan niet door te willen werken na het 65ste levensjaar. Bij de jongeren is dat 4 van de 10.
Volgens Lando Koppes vinden vooral sommige hoogopgeleide ouderen het soms verschrikkelijk te moeten stoppen: ‘Zeker in de hoek van de leidinggevenden en vakspecialisten zal het de komende jaren normaler worden om 65-plussers op de werkvloer te zien. Daarbij speelt mee dat ook het verplichte ontslag wat minder verplicht wordt.’

Splitsing sectoren

De bereidheid om door te werken tot 65 jaar is het laagst in de bouwnijverheid. In die sector wil slechts eenderde van de werknemers tot 65 jaar doorwerken, terwijl bijna de helft aangeeft dat ze niet tot 65 jaar willen doorwerken (zie Figuur 2). Ook in de sectoren industrie, vervoer en communicatie, openbaar bestuur en in de financiële dienstverlening zijn relatief veel werknemers die niet tot 65 jaar werkzaam willen blijven. In de landbouw en visserij alsmede in het onderwijs en de zakelijke dienstverlening, zijn juist veel werknemers die aangeven wel door te willen werken tot 65 jaar.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. Groeneveld WJP op

  Het aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar
  Mijnsinziens is het woordje “WIL” beter te vervangen door “MOETEN”

 2. Ron Ladage op

  Het grote nadeel van dit soort onderzoeken zijn de opdrachtgevers van de onderzoeken. Wanneer je praat met heel veel mensen van diverse bedrijven en beroepen, dan blijkt dat 9 op de 10 op hun 65 jaar willen stoppen, liefst nog eerder. Wanneer je niet aangeeft welke beroepen en welke bedrijven je hebt gevraagd, dan weet je bij voorbaat, dat het resultaat bekend is. Dit onderzoek komt de politiek goed van pas, want over de rug van hard werkende mensen moeten we goklust en vooral de verleizen van b.v. bankdirecteuren terugverdienen. Regeren is vooruit zien en al in 1946 en 1947 wisten we dat de geboortegolf van de zogenaamde babyboomers is 2011 een aanslag op de middlen gaan doen. Jammer dat mijn premie niet voor mij was bestemd, maar voor de mensen die reeds AOW hadden. Kortom onze generatie wordt door Pechhold D66 verweten dat wij de oorzaak zijn van de crisis. Dus weet waar je op gaat stemmen, anders worden de babyboomers nog opgepakt i.p.v. de speculerende bankmanagers!

 3. George H?felmann op

  “Onder werknemers jonger dan 25 jaar is dat maar 2 van de 10.”
  Nu al 2 op de 10 zou ik zeggen. Deze groep is net aan het werk.