Rekenkamer: ‘Rijk moet zich beter voorbereiden op personeelsvraag’

0

De rijksoverheid moet beter rekening houden met een toename van het aantal moeilijk vervulbare functies in de periode 2015-2020. Het aantal oudere medewerkers dat met pensioen gaat wordt onvoldoende gecompenseerd door de instroom van jonge medewerkers, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer ziet hierdoor een onbalans ontstaan in de leeftijdsopbouw. Dit effect wordt versterkt door de taakstellingen en bezuinigingen, waarbij – volgens de Rekenkamer – de jongere medewerkers vaak als eerste hun baan verliezen.
De werving van vervangend personeel moet in de komende jaren worden gerealiseerd bij een teruglopend aanbod van werkzoekenden.
 
Als gevolg van de krimpende beroepsbevolking dreigt ook nog een gat te ontstaan tussen de gevraagde kwalificaties voor vrijkomende functies bij de rijksdienst en het beschikbare aanbod op de arbeidsmarkt. De Rekenkamer pleit voor een strategische personeelsplanning. Dat staat in het rapport ‘Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning’, dat dinsdag 22 mei naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Vergrijzing
De belangrijkste ontwikkeling die tot beter beleid noopt is de vergrijzing van het personeelsbestand. In de periode 2005-2011 is de gemiddelde leeftijd gestegen van 42,5 naar 45,7 jaar. Het totale personeelsverloop van 2009 tot 2020 bedraagt naar verwachting 62%.
 
In een reactie op het rapport verklaart demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken dat zij de aanbeveling van een strategische personeelsplanning bij alle rijksdiensten onderschrijft. Ze vindt wel dat de rijksoverheid te divers is om de strategische personeelsplanning centraal aan te sturen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.