Recessiegroeier in opkomst

0

Ieder nadeel heeft zijn voordeel, en dat geldt ook voor de afgelopen recessie. Uit de Randstad Werkmonitor komt een nieuwe trend naar voren: die van de recessiegroeier.

Volgens Marjolein ten Hoonte, directeur van Randstad HR-Solutions, zijn er door de recessie dingen gebeurd in organisaties: ‘De krimp heeft het mogelijk gemaakt dat bepaalde mensen zich beter hebben laten zien dan daarvoor. Ze moesten andere taken vervullen en bleken die goed aan te kunnen. In feite betekent dit dat bedrijven hebben gezien meer talent in huis te hebben dan gedacht. Het gaat om informeel leren: wanneer je mensen de ruimte en het vertrouwen geeft om buiten hun eigen functie om dingen te doen, kan je dat als organisatie veel opleveren. Ik denk dat we door de bank genomen teveel afgaan op opleiding en ervaring, terwijl mensen tot veel meer in staat zijn dan we soms denken.’

Jonge mannen

Uit het onderzoek blijkt ook dat deze recessiegroeiers vooral jonge mannen zijn. Hoe kan dat? ‘Of mannen meer in de gelegenheid gesteld worden, weet ik niet. Dat hebben we niet onderzocht. Wat ik wel weet is dat vrouwen vaak voorzichtiger zijn. ze stellen zich vragen als: kan ik dat wel? En heb ik daar wel de juiste competenties voor? Terwijl mannen eerder denken: ik pak deze kans gewoon en kijk wel hoe het loopt.’
Voor HR-professionals levert dit overigens een nieuwe vraag op: ‘Als dit de cijfers zijn, kun je je afvragen of je vrouwen wel voldoende hebt uitgedaagd om ook die stap te zetten om een recessiegroeier te worden. Het impliciete advies is om daar nog eens naar te kijken, misschien heb je ook onder vrouwen wel meer talent in huis dan gedacht.’

Extra beloning

Verder blijkt uit de cijfers dat werkgevers jongeren dit jaar vaker beloond hebben dan hun oudere collega’s. Bij 72 procent van de werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 30 jaar is in 2010 het vaste salaris verhoogd met de gebruikelijke periodiek. Bij hun collega’s van 46 jaar en ouder is dat beduidend minder vaak gebeurd. Slechts 56 procent ontving een periodieke verhoging.
Uit de Randstad Werkmonitor blijkt dat werkgevers vooral jonge werknemers hebben willen binden. Ook zijn bij jongere werknemers de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden het vaakst verbeterd. Of dat verstandig is, weet Marjolein ten Hoonte niet: ‘Het is goed dat werkgevers hun mensen altijd proberen te boeien. En jongeren kun je in die leeftijdsfase nu eenmaal boeien met geld, later worden andere dingen weer belangrijk. Maar het zou natuurlijk niet goed zijn als je met dit beleid gaat discrimineren. Waar ik voor de toekomst wel in geloof zijn de maatwerkoplossingen die de laatste tijd vaak met jongeren gemaakt worden. Los van de collectieve afspraken, maak je afspraken over wat je als individu meeneemt naar het bedrijf en wat je daarvoor wilt terugzien.’

Economische situatie

De verbeteringen in salaris en voorwaarden vloeien voort uit de verbeterde economische situatie van werkgevers. Een meerderheid van de werknemers zegt dat het nu beter gaat met het bedrijf waar ze werken dan een jaar geleden en een meerderheid verwacht ook dat hun werkgever zich komend jaar verder zal ontwikkelen.
De positieve indruk van de economische situatie leidt bij werkenden ook tot optimisme over de eigen salarisonderhandelingen. De groep werknemers die verbeteringen in 2011 verwacht, is groot. Deze verwachting geldt ook voor eindejaarsbonussen, die normaal gesproken voor slechts een derde van de werknemers zijn weggelegd. Er zijn twee keer zoveel werknemers die vinden dat ze een extra(financiële) bonus verdienen, gezien hun prestaties van het afgelopen jaar.

Balans privé-werk

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat veel werknemers – met name jongere werknemers tot 30 jaar – het nieuwe jaar beginnen met voornemens voor privé en werk. Het voornemen dat het vaakst genoemd wordt, is het verbeteren van de balans tussen werk en privé (60 procent). Opmerkelijk is dat werkenden in Nederland dit belangrijker vinden voor 2011 dan het zetten van een volgende stap in de carrière (48 procent).
Hoe jonger de werknemer, hoe vaker goede voornemens worden gemaakt aan het begin van het nieuwe jaar. Werknemers in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar maken het vaakst goede voornemens (ook ten aanzien van hun carrière).

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees ook:
> Jongere vraagt andere stijl van leidinggeven

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.