Personeel aan zet

0

Stichting Sophia zet zich in voor een toekomstbestendig organisatiemodel in de chronische zorg en de ouderen- en gehandicaptenzorg. Om dit te bereiken, helpen ze organisaties een zogenoemde Sophia-formule te implementeren. Wat is dat en hoe werkt het?

INDEX
Verantwoordelijkheid
Bedenkingen en reserves
Resultaten Sophia-formule

Binnen de Sophia-formules bepalen het personeel en de cliënt grotendeels wat er gebeurt op de werkvloer. Het management en de staf sturen niet meer, maar faciliteren en coachen. Stichting Sophia introduceerde de Sophia-formule bij de herinrichting van zorgorganisatie Carint Reggeland in Hengelo. Dit gebeurde vanuit de behoefte van de werkvloer en de klant, zegt Jan de Jong, bestuurslid van stichting Sophia. ‘Aanleiding was de exorbitante groei van management en staf. Die was zo groot geworden dat er te weinig overbleef voor waar het écht om gaat: het verlenen van zorg. Het management was gewend alles voor te schrijven wat het personeel moest doen. Nu creëert het management de randvoorwaarden waarlangs een team zelf kan organiseren en aan het einde van het jaar verantwoording kan afleggen. Het management vertelt alleen nog maar wat er moet gebeuren, niet meer het hoe.
Terug naar index »

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid wordt dus bij de professional op de werkvloer gelegd. Volgens De Jong moet niet alleen het management, maar ook de staf beter nadenken over hun toegevoegde waarde aan de te leveren zorg: ‘De staf is de afgelopen jaren autonoom gegroeid: er zijn zelfs administratieve taken bijgekomen waarvan niemand weet waarom het gebeurt. Binnen de nieuwe formule vraagt de staf aan de werkvloer welke ondersteuning er nodig is om het allemaal zelf te kunnen regelen.’
En wat vindt de professional ervan? ‘Vergeet niet dat het op de werkvloer ook zwaarder wordt. Ze kunnen niet meer alle problemen over de schutting van het management gooien. Nu moeten ze het zelf oplossen. Bovendien is er een onderlinge aanspreekcultuur nodig. Als je zelf verantwoordelijk bent, kun je niet meer wegkijken als er dingen misgaan.’
Terug naar index »

Bedenkingen en reserves

Een dergelijke transitie gaat niet vanzelf. Volgens De Jong moeten er nogal wat oude gedachtepatronen worden doorbroken: ‘De staf vraagt zich toch af of de werkvloer het wel redt zonder hun hulp. Natuurlijk moet je goed kijken naar de samenstelling van teams, maar de professionals kunnen het vaak prima zelf.’ Ook managers hebben er weleens moeite mee, vooral diegenen die gewend zijn de baas te spelen. ‘Zij moeten zich echt verdiepen in coachend leiderschap. Willen deze managers echt autoritair blijven werken, dan is een andere werkplek wellicht beter passend.’
Terug naar index »

Resultaten Sophia-formule

Stichting Sophia is in 2009 opgericht naar aanleiding van een gesubsidieerde opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De opdracht luidde een toekomstbestendig organisatiemodel te ontwikkelen voor de chronische, gehandicapten- en ouderenzorg.

In het decembernummer van P&Oactueel leest u meer over de resultaten van de Sophia formule.
Terug naar index »

In zorginstellingen gaat veel geld op aan personeelskosten. De groeiende zorgmarkt en krimpende arbeidsmarkt dwingen zorginstellingen tot veranderingen. Het congres HR in de zorg, dat op donderdag 15 december in de Jaarbeurs in Utrecht wordt gehouden, gaat onder meer over strategische werving en personeelsmanagement. Stichting Sophia is daar ook aanwezig met een workshop over het nieuwe werken in de zorg.
Aanmelden kan tot 14 december »

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.