‘Overheid: blijf rekruteren’

1

De overheid moet blijven rekruteren en moet bovendien jonge ambtenaren meer autonomie in hun werk geven.

Dat adviseert Sietske de Ruijter in haar scriptie ‘Werken bij het Rijk?’, waarmee ze de Albeda Scriptieprijs 2010 heeft gewonnen.

In de scriptie doet De Ruijter onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de Rijkswerkgever voor jongere en oudere generaties. ‘En daaruit blijkt dat de overheid een behoorlijk aantrekkelijke werkgever is. Gemiddeld geven ambtenaren een 7,5 aan hun werkgever. Mensen in de leeftijdscategorie 35-50, de mensen met een jong gezinnetje dus, geven zelfs een 7,7.’

Motieven

Uit de resultaten van de winnende scriptie blijkt onder andere dat jongeren steeds vaker bewust kiezen voor een baan bij het Rijk vanuit de aansluiting bij hun studie en interesse. ‘Jongeren kiezen veel bewuster dan ouderen voor het Rijk, die er vaker toevallig zijn terecht gekomen.’

Probleem is wel dat 78 procent van de jongeren verwacht over vijf jaar weg te zijn bij de huidige baan. ‘Slechts 22 procent wil dus blijven. En dat is een probleem wanneer je bedenkt dat vanaf 2013 er veel ambtenaren met pensioen gaan. Wanneer de kennis aan zowel de onder- als bovenkant uitstroomt, dan kan er een probleem ontstaan.’

Oorzaken

Hoe komt het dat zoveel jongeren binnen een paar jaar weg willen? ‘Voor een deel is het bekend dat jongeren gemiddeld maar een paar jaar ergens werken, en dan weer doorgaan naar een volgende baan. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat ze last hebben van regels en procedures. Dat versterkt de vertrekintentie duidelijk.’

Wat te doen? ‘De overheid kan twee dingen doen om over een aantal jaren nog steeds voldoende ambtenaren te hebben. In de eerste plaats moet men iets doen aan de regels en procedures: jongeren hebben daar last van. Geef ze bijvoorbeeld de autonomie om meer kleine beslissingen zelfstandig te nemen. Voor grote beslissingen kan dat natuurlijk niet, maar voor de kleine beslissingen zou je ze meer ruimte kunnen geven. Verder lijkt de vacaturestop me niet zinvol. Wanneer over twee jaar mensen uit gaan stromen naar hun pensioen en er aan de onderkant niemand bijkomt, dan is er dus niemand om de kennis op over te dragen. Dat kan een probleem worden.’

Aan te passen naar: ‘Albeda Leerstoel’

De scriptieprijs hoort bij de Stichting Bijzondere leerstoel ‘Arbeidsverhoudingen bij de overheid’ (www.albedaleerstoel.nl) aan de Universiteit Leiden en wordt ondersteund door het CAOP (www.caop.nl). De prijs beloont studenten uit het hoger onderwijs voor onderzoeken over arbeidsverhoudingen bij de overheid. De Ruijter is net afgestudeerd aan de Master Arbeid, Organisatie en Management binnen de Faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.’

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. Sietske legt inderdaad een aantal vingers op de zere plekken daar waar het het overheidsbeleid met betrekking tot HR Management betreft,
  De nu komende bezuinigingsronde binnen de overheid, die gepaard zal gaan met een inkrimping in personeel, mede versterkt door de huidige politieke stroming in dit land, zal, in belangrijke mate, worden geeffectueerd middels natuurlijk verloop. Kortom de oudere werknemers zullen om leeftijds- en andere ( lees: reorganisatie-) redenen de organisaties gaan verlaten en niet of slechts ten dele worden vervangen. Dit zal, gezien de leeftijds-opbouw binnen de overheid waar binnen de meeste organen sprake is van een relatief hoger dan gemiddelde leeftijd, ongetwijfeld leiden tot het realiseren van de beoogde krimp-doelstellingen.
  Maar dit heeft vervolgens, volgens ons, ook een aantal minder gewenste neven-effecten:
  -de uitstroom van een relatief grote groep oudere werknemers, die niet (tijdig) worden vervangen leidt tot een verlies aan kennis, kunde en ervaring die onvoldoende zal kunnen worden gecompenseerd;
  -doordat de overheid, indien inderdaad wordt besloten om de instroom te beperken, niiet of minder prominent aanwezig zal zijn op de arbeidmarkt, zal het arbeidsmarkt imago van de overheid verslechteren;
  -omdat de jongere werknemers die al binnen de overheid werkzaam zijn, zien dat hun carrierre-kansen verminderen en waarnemen hoe de overheid omgaat met hun oudere collega’s, zullen eveneens zich gaan afvragen of de overheid nu wel zo’n aantrekkelijke werkgever is;
  -ondertussen zal, ten gevolge van o.a. de verdere vergrijzing, de arbeidsmarkt aantrekken en daarmee de concurrentie binnen de arbeidsmarkt toenemen, zodat die organisaties die een minder sterk arbeidsmarkt imago hebben (zoals de overheid door dit beleid !) er niet of onvoldoende in zullen slagen om gekwalificeerd talent aan te trekken;
  Het uiteindelijke gevolg zal zijn dat de overheid op korte termijn waarschijnlijk wel haar kosten besparingsdoelstellingen zal kunnen realiseren, maar op langere termijn ( binnen een paar jaar) zal blijken niet meer in staat te zijn gekwalificeerd personeel aan te trekken, danwel binnen te houden, waarmee vervolgens overigens ook de dienstverlening door de resopectievelijke overheidsorganen onder druk zal komen te staan.

  Cees Vis
  Vis Recruitment
  Karssen & Vis Consultancy