‘Organisatie kan niet meer om diversiteit heen’

0

Organisaties kunnen niet meer om diversiteit in het personeelsbestand heen. Tegelijkertijd is er vaak nog sprake van een monocultuur, met alle mogelijke risico’s en gemiste kansen van dien. Beleid op diversiteit kan dit doorbreken.

Dat zei Alexander Rinnooy Kan afgelopen dinsdag in de Gelijke Behandelingslezing van de Commissie Gelijke Behandeling.

Rinnooy Kan begon zijn lezing met een treffend voorbeeld. Wanneer hij met de auto naar Frankrijk rijdt, ziet hij altijd een eerste mooi veld zonnebloemen: ‘Bij de eerste akker reageer je enthousiast, maar al gauw blijkt dat die akker het begin is van een eindeloze monocultuur. En dat heeft ook risico’s. Allereerst een grotere kans op ziektes van het gewas en op verarming van de grond. Verder oogt het al gauw saai, eentonig. Bovendien gebruiken de zonnebloemen de aarde maar op één manier en brengt ze maar één soort product voort. Een monocultuur biedt geen optimale rijkdom.’

Einde monocultuur

De vergelijking met bedrijven is snel gemaakt. Rinnooy Kan betoogt dat er een einde moet komen aan de monocultuur van gezonde, witte, mannelijke, hetero vijftigers. ‘Dat zou in elk geval rechtvaardiger zijn ten opzichte van vrouwen, mensen van kleur, jongeren, homo’s en mensen met een arbeidsbeperking die ook de arbeidsmarkt op willen of een bestuursfunctie ambiëren.’

Nieuw motief

Organisaties kunnen niet meer om diversiteit heen. Zo wordt de Nederlandse beroepsbevolking steeds diverser door allerlei ontwikkelingen. In 2008 was één op de vijf mensen in de potentiële beroepsbevolking van allochtone herkomst, onder wie migranten en vluchtelingen. In 2025 zal dat één op vier zijn. Wie haar of zijn culturele wortels elders heeft, brengt wellicht een andere communicatiestijl, werkhouding, samenwerkingsstijl mee. Daar kan de organisatie haar voordeel mee doen. Ook vrouwen en mensen met arbeidsbeperkingen zijn aan het werk. ‘Het zou zonde zijn om hun kwaliteiten en talenten ongebruikt te laten. Arbeidskrachten worden steeds schaarser en daarom hebben we de inzet van iedereen hard nodig.’

Maar er is ook een nieuw motief voor diversiteit: een bedrijfseconomisch perspectief. ‘De afzetafzetmarkt van organisaties wordt steeds pluriformer. Deze diversiteit noodzaakt tot een diversiteit in de producten en diensten en een diversiteit aan personeel om de zo verschillende klanten van dienst te zijn. Voorheen lag het accent vooral op moreel ethische motieven: rechtvaardigheid, emancipatie van achtergestelde of ondervertegenwoordigde groepen. Nu groeit het inzicht dat diversiteit ook een business case is.’

Nieuw voorbeeld

Rinnooy Kan geeft een voorbeeld hoe diversiteit heel concreet kan helpen om als bedrijf beter te presteren. ‘Een slagerij midden in een multiculturele wijk in een grote stad begon in 1796 als een typisch Hollandse slagerij. Het is nog steeds het bedrijf van de oorspronkelijke familie. Unique selling point is dat de slagerij inspeelt op nieuwe klantgroepen. Daarom is het personeelsbestand heel gevarieerd samengesteld. De klanten hebben steeds vaker een multiculturele achtergrond en die vragen naar andere producten, zoals naar halal vlees, schapen- en geitenvlees, rundertong, en orgaanvlees dat door Hollanders niet, maar in andere culturen wel gegeten wordt. Vragen de klanten om bepaalde gekruide worst, dan experimenteert de slager net zo lang tot het precies de goede smaak heeft. Daarin speelt het personeel een cruciale rol. Zij weten wat er wordt gevraagd, aan welke eisen het moet voldoen en hoe het bereid moet worden. De klanten uit allerlei culturen laten het zich goed smaken en dat is weer goed voor de omzet.’

Kansen voor bedrijven

Diversiteit in het personeelsbestand kan verder zorgen voor imagoverbetering en daardoor kan een bedrijf of organisatie een grotere aantrekkingskracht uitoefenen op (jonge) mensen die een baan zoeken. Bovendien  vind je in een diverse arbeidsorganisatie een grotere variëteit aan competenties, vaardigheden, werk- en communicatiestijlen dan in een homogeen bedrijf. Dat kan een meerwaarde hebben.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel

Lees ook:
> Werkgevers positief over werkgelegenheid
> HR wil graag strategisch zijn
> ‘Lijnmanager essentieel bij behoud allochtone werknemer’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.