Ook in 2011 vrouwelijk Talent naar de Top

1

Het kabinet steunt ook in 2011 de Stichting Talent naar de Top. Deze stichting zet zich in voor een toename van het aantal vrouwen in topfuncties.

Van Bijsterveldt: “Aandacht voor meer vrouwelijk talent blijft nodig omdat de groei van het aantal vrouwelijke bestuurders stagneert.”

De economische crisis lijkt ook een remmende werking te hebben op de groei van het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven (Female Boardindex 2010). Het is daarom van belang om ook in 2011 onverminderd in te zetten op een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties. Om die reden ontvangt de charter Talent naar de Top ook in 2011 financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

“Aandacht voor meer vrouwelijk talent in de top van de organisatie is belangrijk omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van het bestuur en onderzoek uitwijst dat diversiteit in de top gunstig is voor de bedrijfsresultaten. Daarnaast hebben vrouwen in de top een belangrijke voorbeeldfunctie voor vrouwelijk talent in de rest van de organisatie “ aldus minister Van Bijsterveldt.

De stichting streeft via het charter ‘Talent naar de Top’ naar een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent in topfuncties. De afgelopen drie jaar hebben ruim 150 bedrijven zich bij dit initiatief aangesloten.

Organisaties die zich aansluiten bij het charter leggen meetbare doelstellingen vast voor het aantal vrouwen in de Raad van Bestuur en de bestuurslagen daaronder. Uitgangspunt is dat bedrijven en organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor de benodigde cultuurverandering in de top van hun organisatie. Ze bepalen zelf de strategie en bijbehorende doelstellingen. Ondertekenaars werken hun eigen diversiteits strategie uit en ontwikkelen bijvoorbeeld specifieke instrumenten voor carrièrebegeleiding van vrouwelijk talent.

Lees ook:
> Werkende moeders niet populair
> Frankrijk verplicht vrouwen in top bedrijven
> Productiviteit stijgt met vrouwelijke managers

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Lodi Planting op

    Meer vrouwen in de top is een positieve ontwikkeling. Maar twee opmerkingen:

    1. een divers personeelsbeleid moet verder gaan dan meer vrouwen in de top

    2. het mag geen verplicht nummertje worden door bijvoorbeeld quota’s in te stellen.