Negen tips voor bevlogen medewerkers

2

Bevlogen medewerkers presteren beter en melden zich minder vaak ziek. Ook is het personeelsverloop lager bij organisaties die zich kenmerken door een sterke bevlogenheid onder de werknemers. Maar hoe stimuleer je die bevlogenheid?

Lodi Planting, oprichter van HR-blog www.retentie-management.nl, geeft negen tips voor bevlogen medewerkers, waarbij hij zich liet inspireren door Wilmar Schaufeli van Schouten & Nelissen.

Tip 1: zorg voor een ‘fit’ tussen talent en ambities

Organisaties moeten het belang inzien van een fit tussen het talent en de ambities van de medewerker en hier naar handelen. Met dit laatste bedoel ik dat je hen ook taken/activiteiten moet laten uitvoeren die talent en ambitie laten samenwerken. Enkel op deze manier vergroot je de bevlogenheid van het personeel met betrekking tot hun takenpakket. Het gaat er dus om dat de talenten en passies van de medewerkers worden ingezet op hun kracht.

Tip 2: stimuleer de dialoog tussen manager en medewerker

Ik heb al vaker aangehaald dat werknemers komen vanwege de organisatie en vertrekken vanwege de manager. Daarom moeten organisaties de dialoog tussen beiden stimuleren. Sterker nog, managers zouden perfect moeten weten wat er speelt en hoe zij in hun vel zitten. Managers kunnen dus een sleutelrol spelen bij het creëren van bevlogen personeel.

Tip 3: investeer in een bepaald soort leiderschap

Shaufeli pleit voor een investering in het soort leiderschap dat zich richt op de behoeften en ontwikkeling van het personeel, in plaats van enkel te focussen op resultaat, zoals momenteel bij de meeste organisaties gangbaar is. Als organisaties geloven dat het personeel het hoogste goed is binnen een organisatie en hier naar handelt (zie tip 1) dan volgt mijn inziens het resultaat vanzelf.

Tip 4: zorg voor een stimulerende sfeer

De sfeer tussen collega’ s onderling, op de afdeling en/of de sfeer binnen de gehele organisaties dient tiptop in orde te zijn. Hiermee bedoelt Schaufeli dat er een sfeer heerst waar werknemers elkaar ondersteunen en respecteren. Dit gegeven draagt bij aan de organisatiecultuur, die op haar beurt dus weer bijdraagt aan bevlogen medewerkers.

Tip 5: geef feedback en schouderklopjes

Werknemers hebben behoefte aan goede inhoudelijke feedback en schouderklopjes. Bij bevlogen personeel is die behoefte nog sterker. Organisaties en hun managers moeten dus regelmatig feedback en schouderklopjes geven, in plaats van alleen maar hun kritiek te uiten.

Tip 6: zorg voor betekenisvol werk

Om bevlogen personeel aan te trekken en te behouden is er betekenisvol en afwisselend werk nodig. Voor een organisatie betekent dit dat zij daar zorg voor moeten dragen. Betekenisvol en afwisselend werk betekent echter voor iedereen weer iets anders, maar veel ruimte voor eigen inbreng staat altijd centraal. HR-professionals noemen dit empowerment en dat vraagt een andere houding van de manager.

Tip 7: werk aan vertrouwen

Zoals aangegeven bij tip 3 is de relatie tussen de manager en de medewerkers cruciaal. Dit impliceert dat er een goede onderlinge vertrouwensrelatie nodig is, waarbij volgens Schaufeli consequentheid, openheid en rechtvaardigheid kernwoorden zijn. Met andere woorden: de waarden die bevlogen werknemers belangrijk vinden, zijn bovengenoemde kernwoorden.

Tip 8: houd POP-gesprekken

Gesprekken in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) zijn voor elke medewerker belangrijk, maar zeker voor bevlogen medewerkers. Iedereen wil immers weten hoe hun mogelijke toekomst binnen de organisatie eruit ziet en op welke manier zij daar aan kunnen werken. Deze POP-gesprekken zorgen ook (deels) voor de vertrouwensrelatie tussen de manager en zijn/haar werknemers. Tenminste, als hier goed wordt geluisterd en er concrete acties worden ondernomen.

Tip 9: meet bevlogenheid

De laatste tip van Schaufeli luidt: meet (en weet) welke bevlogenheidsfactoren in de organisatie spelen. Meten is weten, en als dat geldt voor het binden en boeien van personeel, dan geldt dat ook voor het meten van bevlogenheid. Zodra de organisatie weet wat wél en wat niet werkt, kan zij hierop anticiperen. Dit verlaagt dan het risico op suboptimale beslissingen en verspilling van aandacht, energie en andere middelen.

Lodi Planting, oprichter van weblog

www.retentie-management.nl

Bron: www.retentie-management.com | gepubliceerd onder CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Jos van Snippenberg op

    Geweldig artikel, een absolute “must read & act” voor leidinggevenden. Richting geven aan het verhogen van de match tussen passie, geloof in eigen kunnen, groeimotivatie en het werk. Voor het meten van de “bevlogenheid/passie” gebruik je gewoon de dantefactor profielscan. Je kunt vervolgens ook zien binnen welke context iemand maximaal zijn talent kan ontvouwen.

  2. Rose B?nig op

    Een mooi artikel. Het gaat hier niet om verrassende punten en toch blijkt het voor veel managers en medewerkers lastig om dit samen waar te maken. Het evenwicht tussen resultaten halen en mensgericht leidinggeven is in de praktijk een lastige opgave. Het zou mooi zijn als de managers zich hierin gesteund zien door de directie. Een mooi toekomstperspectief, waarbij de crisis ook zeker kansen biedt op dit punt