Meer tijd en geld voor reorganisatie politie

0

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie geeft de politie meer tijd en geld om problemen rond de reorganisatie aan te pakken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister moest er teveel tegelijkertijd gebeuren. Daarvoor was niet voldoende kennis en kunde aanwezig. Het gat ‘in kwaliteit en kwantiteit in de opsporing’ is nog niet gedicht, stelt hij over de recherche. ‘Al met al is de stapeling van ambities te veel gebleken om tegelijkertijd te realiseren in de vijf jaar die gepland waren voor de vorming van de Nationale Politie.’

De toezichthouders op de politie en de Kamer stellen dat er ‘meer realisme’ nodig is bij het tempo en de ambities voor het vormen van de Nationale Politie. Van der Steur is het hiermee eens. ‘Dat de prestaties van het korps ondanks het bovenstaande op peil zijn gebleven, is te danken aan de inzet van de medewerkers die zich hier 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar voor inspannen’, staat in de zogeheten herijkingsnota.

Allereerst krijgt de politie meer tijd om ‘de basis op orde te krijgen’. Hiermee bedoelt Van der Steur dat de personele reorganisatie op orde wordt gebracht en de harmonisatie van de bedrijfsvoering bij de politie. ‘De noodzakelijke verbeteringen en veranderingen in de politieorganisatie zelf kunnen daardoor grotendeels pas starten na de vijf jaar die zijn uitgetrokken voor de vorming van de Nationale Politie, te weten in 2018’, schrijft hij.

Ook komt er meer aandacht voor het welzijn van de politiemensen en krijgt de kwaliteit van de opsporing serieuze versterking. ‘Dit is van dusdanig belang dat ik hiermee niet wil wachten tot na 2017’, benadrukt Van der Steur. Korpschef Gerard Bouman heeft de opdracht gekregen om voor de begrotingsbehandeling de contouren van een versterkingsprogramma voor opsporing te schetsen.

Het budget voor de reorganisatie was 230 miljoen euro. Dit is nu opgehoogd naar 460 miljoen euro. Deze kosten zijn binnen de begroting van de politie verwerkt, hiervoor krijgt de politie geen extra geld.
Bron: ANP

Lees ook: Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze regels en WWZ: Ben jij voorbereid op het nieuwe ontslagrecht?

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.