Medewerkersonderzoek continu in ontwikkeling

0

Traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek gaat meestal uit van een algemene tevredenheidsvraag en onderliggende vragen over werkgerelateerde onderwerpen. Tegenwoordig gaat een medewerkersonderzoek veel verder: het biedt inzicht in álle HR-variabelen.

Denk daarbij aan thema’s als betrokkenheid, efficiëntie en vitaliteit. In welk HR-thema ligt voor uw organisatie de sleutel verscholen om het beste uit uw medewerkers te halen?

Inzicht in alle lagen van de organisatie
De droom van HRM en P&O om meer uit medewerkersonderzoek te halen, is de afgelopen jaren uitgekomen. Door de juiste vraagstelling te hanteren en verschillende analyses op de resultaten los te laten, zijn binnen een medewerkersonderzoek scores op alle relevante HR-thema’s te achterhalen. In de loop der jaren is het medewerkerstevredenheidsonderzoek geëvolueerd tot een compleet instrument, dat in alle lagen van de organisatie inzicht kan bieden.

Inzicht in alle HR-variabelen
Zo zijn in eerste instantie thema’s als betrokkenheid, engagement en motivatie aan medewerkersonderzoek toegevoegd; thema’s die direct aan de medewerker (en zijn of haar relatie met de werkgever) en werkzaamheden zijn te koppelen. Naast goed werkgeverschap kon zo ook goed werknemerschap worden gemeten. Een tweede instroom van populaire thema’s om mee te nemen in medewerkersonderzoek richt zich op de gezondheid en energie van medewerkers: vitaliteit, inzetbaarheid en verzuimbestendigheid.

Verloopbestendigheid
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt vervult medewerkersonderzoek de behoefte aan meer inzicht in verloopbestendigheid en loyaliteit. Meer inzoomen op de werkvloer heeft geresulteerd in het toevoegen van thema’s als leiderschap, rolduidelijkheid en werksfeer. Ten slotte zijn de ‘harde’ variabelen toegevoegd, ook wel de prestatievariabelen genoemd, geboren uit de behoefte aan sturingsinformatie in roerige tijden: effectiviteit, efficiëntie, klantgerichtheid, prestatie en productiviteit.

Sleutel tot succes
Steeds meer bedrijven vinden de sleutel tot succes door in de scores van specifieke HR-thema’s te duiken. Hierin zijn immers veel specifiekere aanwijzingen te vinden, waar het binnen een bedrijf of afdeling aan schort. Worden deze HR-variabelen hiermee belangrijker gevonden dan tevredenheid an sich? Hebben directies wel daadwerkelijk oog voor de werkbeleving van hun medewerkers, wanneer vanuit een onderzoek rechtstreeks op prestaties en productiviteit kan worden gestuurd? Het gaat hand in hand; een goede werkbeleving is zeer belangrijk, maar dieper inzicht is de sleutel tot een duurzaam gezonde en goed presterende organisatie. Mét tevreden medewerkers.

Het geheim voor een hoge score op werkbeleving (en de daarmee samenhangende voordelen voor uw organisatie) ligt grotendeels in de handen van de leidinggevende op afdelingsniveau en de medewerkers zelf. Hoe dieper binnen de organisatie actief wordt gewerkt aan verbeteringen, hoe directer resultaat geboekt wordt. Volledig inzicht vergaren en daarmee tot diep in de organisatie aan de slag gaan, dat is de drijvende motor achter het constant evoluerende instrument dat medewerkersonderzoek heet.

Ivar Jepma, marketeer Effectory

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.