MBTI gebruiken om een social media team te bouwen

0

Een klassieke tool als MBTI is prima in te zetten voor het op verantwoorde wijze bouwen aan een team van social media-specialisten.

Sociale media gaan in steeds meer organisaties een rol spelen. Bij vooruitstrevende bedrijven raakt het zelfs verweven in het DNA van de organisatie. Steeds meer organisaties realiseren zich dat organisatorische veranderingen nodig zijn om een ‘sociale onderneming’ te worden. En uiteraard is de afdeling Human Resources hierbij betrokken. Het integreren van nieuwe sociale media-functies in een organisatie is een hele uitdaging.
Sommige organisaties zullen hun huidige personeel inzetten voor sociale media-rollen en bouwen geleidelijk aan kennis en ervaring op. Anderen nemen nieuwe medewerkers aan om hun sociale media-inspanningen vorm te geven. Hoe dan ook, hoe weet je welke medewerkers het meest geschikt zijn voor deze nieuwe rollen?
Een tool die kan helpen bij het identificeren van de juiste personen is de bij HR-professionals bekende Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI). De MBTI is een methode om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren.
De methode deelt mensen in op basis van 4 karakteristieken (dichotomieën), met ieder twee polen:

  • Energizing (hoe krijg je energie), met de polen extraversie en introversie
  • Perceiving (hoe neem je informatie op), met de polen Sensing (vertrouwen op feiten) en Intuïtie (vertrouwen op gevoel)
  • Deciding (hoe neem je beslissingen), met de polen Thinking (objectief, beslissingen nemen op basis van logica) en Feeling (subjectief, beslissingen nemen op basis van gevoel)
  • Living (hoe deel je je leven in), met de polen Judging (planmatig) en Perceiving (flexibel en spontaan)

Door de diverse voorkeuren met elkaar te combineren krijg je een typering van iemand. In totaal zijn er 16 verschillende typeringen. Hoe dit nu toe te passen voor het bouwen van een social media-team?

De quadranten Energizing en Perceiving worden gecombineerd. Dit leidt tot vier verschillende types (IS, ES, IN en EN). Deze worden vaak gebruikt voor het beschrijven van leiderschap, leren, werkstijlen, organisatiecultuur en veranderingsbereidheid.

Door het combineren van persoonlijke voorkeuren uit de MBTI met verantwoordelijkheden krijg je beter inzicht in welke medewerkers het beste geschikt zijn voor specifieke social media-rollen. Een voorbeeld:

Door MBTI toe te passen bij het bouwen van een social media-team kun je bepalen waar de kracht van individuele medewerkers ligt, medewerkers helpen bij hun loopbaanplanning, effectievere teams bouwen en het verloop verminderen.

Op deze manier wordt dus een klassiek model gebruikt voor het vormgeven en sturen van nieuwe ontwikkelingen.
Het artikel, geschreven door Mark Smiciklas, is te vinden op het blog Social Media Explorer

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.