KPN: vitaliteitsbevordering werkt niet individueel

3

De vitaliteitsprogramma’s waar KPN de afgelopen jaren mee heeft gewerkt, werden als te vrijblijvend gezien door medewerkers.

Bovendien was de samenhang tussen initiatieven onderling en die met de bedrijfsstrategie niet duidelijk. Daarom slaat men nu een andere weg in.

Die nieuwe weg bestaat uit een grotere en meer bedrijfsbrede aanpak, zegt Tom Plug, adviseur arbeidsverhoudingen bij KPN: ‘We willen vitaliteit onderdeel maken van onze strategie. Bovendien maken we het meer organisatiegericht (dan individueel) dan voorheen. En we gaan veel meer uit van balans en lange termijn: medewerkers in staat stellen hun levensstijl zo vorm te geven dat deze blijvend gezonder en vitaler is.’

Nieuwe aanpak

De aanpak bestaat uit drie delen, zegt Plug: ‘Als eerste willen we vitaliteit breder gaan uitdragen, binnen en buiten de organisatie, als onderdeel van de strategie. Ten tweede willen we dat vitaliteit overal in het bedrijf terugkomt: van fruitschalen op afdelingen tot het opnemen van het gespreksonderwerp in onze performance management systemen. Het moet uiteindelijk een vanzelfsprekendheid worden om vitaliteit te betrekken in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Ten slotte willen we een vitaliteitsprogramma aanbieden aan alle medewerkers. Dat moet hun inzicht bieden in hun vitaliteit- en gezondheidsituatie.’

Beter

De vraag blijft natuurlijk waarom deze nieuwe manier nou zoveel beter gaat werken dan de oude. Plug zoekt een antwoord deels in het collectieve karakter: ‘Op deze manier wordt vitaliteit iets van de hele organisatie in plaats van alleen van de individuele medewerker. Door medewerkers groepsgewijs deel te laten nemen aan de vitaliteitsprogramma’s rekenen we erop dat medewerkers elkaar gaan enthousiasmeren en stimuleren tot deelname en doorzetten.’

De nieuwe manier zou ook beter zijn omdat het uitgaat van maatwerk: ‘Voor iedereen kan vitaler leven iets anders inhouden. De een zal zich richten op de meer fysieke aspecten, terwijl de ander behoefte heeft aan en baat bij meer ontspanning en reflectie. Daarbij komt dat de benadering van een verstokte niet-beweger anders zal zijn dan van een collega die al marathons loopt.’

 

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

 1. The Get Organized Company op

  Wij willen onder de aandacht brengen dat wij in bedrijven steeds meer zien dat medewerkers zich vaak moeten conformeren aan weer een nieuwe aanpak van beter te kunnen functioneren. Mensen worden hier heel moe van en wij ervaren dat zij meer en meer immuun raken voor deze nieuwe geluiden van nieuwe methodes.
  Het fruitschaal-idee op elke afdeling is geweldig maar de harde realiteit laat zien dat op heel veel afdelingen nog niet eens goede ruimte beschikbaar is om een fruitschaal te plaatsen.
  Afdelingen zijn dikwijls vervuild met veel te veel papier en heel veel zaken die er niet meer toe doen. Van wanorde worden mensen ziek. Orde op zaken stellen en transparantie aanbrengen is het succes naar het implementeren van nieuwe methodes die dan werkelijk kunnen beklijven.
  Wij vinden tijdens onze Get Organized Training?, op weg naar transparantie, veel materiaal van trainingen en cursussen op het gebied van beter functioneren. En wij horen van medewerkers dat veel materiaal nooit ge?mplementeerd is maar waar wel veel energie en kosten mee gemoeid zijn geweest.
  Nogmaals: Ook het aanbieden van programma?s over vitaliteit- en gezondheidssituaties hebben alleen succes in transparante bedrijven.

 2. Het is te hopen dat een gerichte aandacht voor de individuele medewerker door zijn/haar leidinggevende onderdeel uitmaakt van het vitaliteitsprogramma. Aandacht voor het aspect onderlinge en interne communicatie. Waarbij een kritische reflectie van/door de leidinggevende niet uit de weg wordt gegaan. 3/4 van het verzuim heeft een psychische oorzaak en is ook nog eens arbeidsgerelateerd. Als dit geen onderdeel is van het programma is het te verwachten resultaat ongetwijfeld teleurstellen. Google voor de aardigheid eens op de term persoonlijke duurzaamheid.

 3. Anita van Duijne op

  Om een bedrijf vitaler te maken moet je beginnen bij de basis; de mens. Wanneer de balans terugebracht wordt binnen de persoon zelf, heeft dit invloed op de interactie met derden en daarmee op de performance binnen het bedrijf. De methodiek, die wij hiervoor hanteren is hartcoherentie. Het is voor ieder mens te leren, onafhankelijk van opleiding of leeftijd. Hiermee geven wij mensen de regie over het eigen leven weer in handen. Hartcoherentie is zichtbaar en meetbaar en dus SMART.
  Anita van Duijne
  Ergofocus