HTM start als eerste vervoerbedrijf werving jonge buschauffeurs

0

HTM neemt als eerste vervoersbedrijf deel aan het Experiment leeftijdsverlaging buschauffeurs. Dit experiment is ingesteld door de regering om voortaan al op 18-jarige leeftijd het busrijbewijs (rijbewijs D) te halen.

Dit was tot voor kort 21 jaar. HTM wil het leeftijdsaanbod van haar chauffeurs evenwichtig houden en met het oog op de toekomstige vergrijzing is er behoefte aan jonge instroom. HTM start vanaf 1 februari met de werving.

Busvervoerbedrijven hebben elk jaar nieuwe buschauffeurs nodig om reizigers op de plaats van bestemming te brengen. Via een besluit van de regering is het nu wettelijk mogelijk om al op 18-jarige leeftijd het busrijbewijs (rijbewijs D) te halen en een bus te besturen. Voorheen was dit 21 jaar. Het besluit betekent een verbetering van de aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2011 is het mogelijk om na de middelbare school te starten in het beroep van buschauffeur. De minimumleeftijd voor de opleiding tot buschauffeur is ook verlaagd. Binnenkort kunnen jongeren al op hun 17e jaar aan de beroepsopleiding voor buschauffeur beginnen, zodat ze met 18 jaar de papieren hebben om als chauffeur aan het werk te kunnen. Voorheen was dit 20 jaar.

Vergrijzing
Er is een sterke vergrijzing in de sector van het busvervoer aan de gang. Bij veel busbedrijven is meer dan de helft van het personeel boven de 55 jaar. De regering wil de wettelijke minimumleeftijd van 21 jaar voor buschauffeurs via een experiment verlagen naar 18 jaar. Vakbekwame chauffeurs kunnen, onder strikte voorwaarden, vanaf 18 jaar rijden op stads- en streekbussen en op touringcarbussen die volgens een vast rooster rijden. De minimumleeftijd voor chauffeurs op touringcars die in heel Nederland rijden gaat van 21 naar 20 jaar.

De leeftijdsverlaging is een experiment met een evaluatie na 3 jaar. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de vervoerbedrijven. Met het experiment wordt onderzocht of de leeftijdsverlaging ertoe bijdraagt dat meer jongeren kiezen voor het vak van buschauffeur. Als het experiment gunstig uitpakt, kan de leeftijdsverlaging definitief worden opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994.

Lees ook:
> Kabinet bouwt crisismaatregelen in 2011 af

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.