HR, voorkom het McDonald s-Effect

1

De toekomst van HR, er wordt vaak over getwist. Bestaan ‘ we’ nog over twintig jaar en zo ja, wat doen we dan? Uiteraard kan niemand in de toekomst kijken, maar we kunnen wel een eigen visie hebben op de toekomst van HR. Zoals Martijn Brand en Ben Kuiken.

Martijn Brand, directeur van ADP Nederland: ‘Ongetwijfeld dat HR over twintig jaar nog bestaat, maar het vak zal een wezenlijk andere invulling hebben gekregen. Als we het omdraaien: twintig jaar geleden was HR vooral bezig met administratieve vastlegging, en twintig jaar in de toekomst zal de hoofdvraag meer zijn: hoe zorg ik dat ik medewerkers in mijn organisatie maximaal kan faciliteren om in hun werk succesvol te zijn?’

Ben Kuiken, auteur en filosoof denkt er anders over. ‘Ik denk dat de P&O-functie verdwijnt omdat de huidige manier van organiseren verdwijnt. Natuurlijk wordt niet iedere P&O’er werkloos, die mensen gaan gewoon ander werk doen. Een deel zal hun oude beroep weer gaan uitoefenen, dus weer terug de werkvloer op. Een deel zal een nieuw vak gaan leren. En een groot deel kan aan de slag als coach. Want al die zelfsturende en zelforganiserende professionals kunnen natuurlijk niet alles zelf. Je hebt coaches nodig die de professionals leren vergaderen. En coaches die helpen bij het opstellen van een vacaturetekst. En coaches die meedenken bij de beloningen. En coaches die… enzovoort.’

‘HR wordt steeds meer betrokken bij hoe een organisatie is ingericht en opgebouwd en welke kant deze op moet’, aldus Martijn Brand. Hij is het er dus mee eens dat de rol van de HR-professional aan verandering onderhevig is. Dat zien we ook terug in onze onderzoeken. HR moet vooral vooruit gaan kijken. ‘De arbeidspopulatie verandert. Aan de ene kant is er de vergrijzing, met werknemers die langer aan de slag moeten blijven. Hoe zorg je dat de medewerkers die tegen het eind van hun dienstverband aan zitten fit blijven en met de werkdruk om kunnen blijven gaan? Aan de andere kant is er de instroom van nieuwe medewerkers die op een andere manier omgaan met informatie. Ze worden op een andere manier gemotiveerd. Jongeren laten zich meer motiveren door hun omgeving, terwijl ouderen zich beter laten sturen vanuit een proces. Er is een overgangsperiode waarin je met beide soorten  en veel verschillende generaties – medewerkers te maken hebt. HR moet nu een richting zoeken waarin al deze groepen de juiste ondersteuning krijgen. Daarnaast zie je dat ook de manier waarop werk wordt gedaan en hoe mensen leven, verandert:  de snelle invoering van high-tech oplossingen – gekoppeld aan toenemende mondiale concurrentie, real-time communicatie en mobiel toptalent verandert de werkomgeving drastisch.

Een tip hierbij, van Ben Kuiken: voorkom een overschot aan procedures en regeltjes. ‘Er zit zóveel pijn bij mensen die hun vak wel wíllen uitoefenen, maar dat niet ten volle kunnen. Door bureaucratie, regels, formulieren, computer says no, bedenk het maar. Het is veel te ingewikkeld gemaakt. En al die tijd kan niet besteed worden aan lesgeven, het gezond maken van mensen of de orde handhaven. Mensen willen iets betekenen voor de wereld. Maar de wereld lijkt steeds meer op een McDonald’s: niemand kan daar koken. Hoeft ook niet. Als je de procedures maar volgt, zijn de frietjes vanzelf klaar. Maar het is zo leeg.’

Toekomst van HR

Het is belangrijk dat we niet alleen kijken hoe we werk nu betekenisvol kunnen laten blijven, we moeten ook kijken naar de invulling op langere termijn. Maar ook: hoe blijven teams met elkaar verbonden, ondanks tijd- en plaatsonafhankelijk werken, wat zijn de verwachtingen van werknemers en in hoeverre veranderen die op termijn en, voor veel organisaties misschien nog wel het belangrijkst: hoe speel je als organisatie in op het veranderende landschap en hoe zorg je dat je de concurrentie voor blijft?

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe extreem de opvatting v HR kan/gaat veranderen, raad ik aan de aflevering 'het rendement van geluk' van het tv-programma tegenlicht te bekijken. Daarin komt een bedrijf voor 'Greystone' waarin HR een compleet andere rol heeft gekregen.
    Must see!