‘HR-professionals zijn de CFO’s van de toekomst’

0

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis is parttime hoogleraar Strategisch Talentmanagement en is een bevlogen spreker op congressen en strategiedagen in het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en bij overheidsinstellingen. Met deze kennis gaat zij blogs schrijven voor XpertHR Actueel!

1. Wat speelt er nu binnen het strategische talentmanagement?

‘Te veel om in een paar woorden te benoemen. De grote lijn is dat het werk steeds efficiënter wordt  georganiseerd. Dat kan door de digitalisering, mondialisering, en door de robotisering. De grote vraag is: Hoe gaan we het werk organiseren? Met mensen of met machines? Of met allebei? De meeste organisaties kiezen vooralsnog voor dat laatste hetgeen eisen stelt aan de kwaliteit en mentaliteit van mensen. Welke eisen zijn dat? Leidinggevenden en bestuurders staan voor keuzes die met deze vraagstukken te maken hebben en zoeken daarbij houvast. Kennis over strategisch talentmanagement en leiding geven aan mensen kan hen die geven.’

2. Past HR het gebruik van strategisch talentmanagement al voldoende toe in organisaties?

Lidewey van der Sluis

‘HR-professionals zijn er in allerlei pluimages. In het algemeen is de beroepsgroep goed georganiseerd en geïnformeerd. Waar nog veel te winnen is, is hun statuur en zeggenschap. Er gaat nog veel HR-potentieel verloren omdat strategische beslissingen op HR gebied weliswaar in samenspraak met HR worden genomen, maar niet worden doordacht vanuit de bedoeling van HR, namelijk dat mensen waardedragers behoren te zijn.’

3. Waar lopen HR-professionals herhaaldelijk tegenaan wat betreft strategisch talentmanagement?

‘Dat zijn talloze zaken. Een veelvoorkomend fenomeen is dat zij in de hoek van staffunctionarissen worden gezet, als rechterhand van het bestuur of directie. Mijns inziens horen zij niet in die hoek. HR-professionals zijn de CFO’s van de toekomst, zeker in een diensteneconomie zoals in Nederland. Mensen zijn in veel organisaties de grootste kostenpost evenals de belangrijkste hefboom naar een sterke marktpositie. HR-professionals zouden daarom gidsen moeten zijn op het gebied van (des-)investeringen in mensen. Zowel aan als binnen de poorten van de organisatie. Zo zouden zij moeten worden gezien. Dat vraagt ook iets van henzelf in termen van hun kwaliteit, mentaliteit, en positionering.’

4. Wat kunnen we verwachten van je blogs?

‘Elke keer weer een ander reis door de wondere wereld van talentmanagement!’

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.